امیر تاجیک - Amir Tajik

امیر تاجیک - Amir Tajik

آهنگ‌های امیر تاجیک موارد بیشتر

دانلود آهنگ امیر تاجیک به نام نگو دیره

امیر تاجیک
دانلود
۰ ۵۶,۶۲۶ ۱۲ شهریور ۱۴۰۲

دانلود آهنگ امیر تاجیک به نام دلتنگی

امیر تاجیک
دانلود
۰ ۴۳,۶۸۸ ۲۵ دی ۱۳۹۹

دانلود آهنگ امیر تاجیک به نام قهوه قجری

امیر تاجیک
دانلود
۱ ۳۹,۴۵۰ ۳۰ آذر ۱۳۹۹

دانلود آهنگ امیر تاجیک به نام شبگردی

امیر تاجیک
دانلود
۰ ۵۶,۱۷۵ ۶ مهر ۱۳۹۹

دانلود آهنگ امیر تاجیک و امید تاجیک به نام چرا اومدی

امیر تاجیک
دانلود
۰ ۳۵,۵۱۳ ۱۶ بهمن ۱۳۹۷

دانلود آهنگ امیر تاجیک به نام قولهای تو ریسکن

امیر تاجیک
دانلود
۰ ۱۰۲,۵۲۶ ۱۱ شهریور ۱۳۹۶

دانلود آهنگ امیر تاجیک به نام منم

امیر تاجیک
دانلود
۲ ۱۰۵,۶۰۱ ۱۲ دی ۱۳۹۵

دانلود آهنگ امیر تاجیک به نام در سوگ حبیب

امیر تاجیک
دانلود
۶ ۷۳۷,۹۲۵ ۲۱ خرداد ۱۳۹۵

دانلود آهنگ امیر تاجیک به نام انتظار

امیر تاجیک
دانلود
۰ ۸۳۴,۷۱۳ ۲۸ اسفند ۱۳۹۴

دانلود آهنگ امیر تاجیک به نام دنیای دیگه

امیر تاجیک
دانلود
۱ ۷۶۱,۱۳۸ ۲۴ دی ۱۳۹۴

دانلود آهنگ امیر تاجیک به نام پنجمین دیوار

امیر تاجیک
دانلود
۳ ۷۰۴,۱۰۱ ۸ شهریور ۱۳۹۴

دانلود آهنگ امیر تاجیک به نام سیب ممنوع

امیر تاجیک
دانلود
۱۵ ۷۰۹,۰۸۸ ۲ شهریور ۱۳۹۴

آلبوم‌های امیر تاجیک موارد بیشتر

دانلود آلبوم جمعی از خوانندگان به نام کولاک ۹

امیر تاجیک
دانلود
۱ ۴۵۱,۲۷۵ ۲۵ اسفند ۱۳۹۳

دانلود آلبوم امیر تاجیک به نام همکلاسی

امیر تاجیک
دانلود
۰ ۲۶,۵۵۰ ۱۰ خرداد ۱۳۹۲

دانلود آلبوم امیر تاجیک به نام زندگی

امیر تاجیک
دانلود
۱۸ ۳۱۱,۱۳۸ ۲۲ اسفند ۱۳۹۱

دانلود آلبوم امیر تاجیک به نام زیر آسمون شهر

امیر تاجیک
دانلود
۰ ۲۳,۱۳۸ ۱۰ دی ۱۳۹۱