بابک تسلیمی - Babak Taslimi

بابک تسلیمی - Babak Taslimi

آهنگ‌های بابک تسلیمی موارد بیشتر

دانلود ریمیکس آهنگ حیف از بابک تسلیمی

بابک تسلیمی
دانلود
۲ ۴۹,۹۸۸ ۲۴ آبان ۱۳۹۸

دانلود آهنگ بابک تسلیمی به نام عشق اول

بابک تسلیمی
دانلود
۰ ۲۶,۲۱۳ ۴ آذر ۱۳۹۷

دانلود آهنگ بابک تسلیمی به نام بعضی وقتا

بابک تسلیمی
دانلود
۰ ۲۹,۱۷۶ ۲۱ خرداد ۱۳۹۷

دانلود آهنگ بابک تسلیمی به نام خداحافظ

بابک تسلیمی
دانلود
۰ ۲۴,۶۷۵ ۸ اردیبهشت ۱۳۹۷

دانلود آهنگ بابک تسلیمی به نام دوست دارم

بابک تسلیمی
دانلود
۰ ۲۵,۲۷۵ ۱۹ فروردین ۱۳۹۷

دانلود آهنگ بابک تسلیمی به نام چشمای تو

بابک تسلیمی
دانلود
۰ ۳۷,۴۲۶ ۹ اسفند ۱۳۹۶

دانلود آهنگ بابک تسلیمی به نام نه من نه تو

بابک تسلیمی
دانلود
۰ ۳۸,۳۶۳ ۲۷ بهمن ۱۳۹۶

دانلود آهنگ بابک تسلیمی به نام استرس

بابک تسلیمی
دانلود
۰ ۴۱,۷۷۵ ۱۶ آذر ۱۳۹۶

دانلود آهنگ بابک تسلیمی به نام بگو باشه

بابک تسلیمی
دانلود
۰ ۴۰,۶۱۳ ۳۰ آبان ۱۳۹۶

دانلود آهنگ بابک تسلیمی به نام قسم

بابک تسلیمی
دانلود
۰ ۴۲۳,۰۳۸ ۱۹ دی ۱۳۹۴

دانلود آهنگ بابک تسلیمی به نام بگو باشه

بابک تسلیمی
دانلود
۰ ۴۴۸,۰۱۳ ۲۲ شهریور ۱۳۹۴

دانلود آهنگ بابک تسلیمی به نام حیفه

بابک تسلیمی
دانلود
۰ ۲۱۹,۹۷۶ ۳۰ خرداد ۱۳۹۴

آلبوم‌های بابک تسلیمی موارد بیشتر

دانلود آلبوم بابک تسلیمی به نام کارما

بابک تسلیمی
دانلود
۰ ۳۵,۹۶۳ ۲۷ تیر ۱۳۹۷