حالت شب

زکی شمس آبادی

آهنگ‌های زکی شمس آبادی موارد بیشتر

دانلود آهنگ زکی شمس آبادی به نام تو چشمات

زکی شمس آبادی
دانلود
۲ ۱۰۵,۳۳۸ ۱۴ اسفند ۱۳۹۲

دانلود آهنگ زکی شمس آبادی به نام دلواپسی

زکی شمس آبادی
دانلود
۱ ۴۵,۱۵۰ ۲۸ بهمن ۱۳۹۲

دانلود آهنگ زکی شمس آبادی به نام بی هوا

زکی شمس آبادی
دانلود
۴ ۸۵,۱۶۳ ۴ دی ۱۳۹۲

دانلود آهنگ زکی شمس آبادی به نام مسافر

زکی شمس آبادی
دانلود
۰ ۴۵,۴۵۰ ۱۳ آبان ۱۳۹۲

دانلود آهنگ زکی شمس آبادی به نام تنهایی

زکی شمس آبادی
دانلود
۱ ۵۸,۵۳۸ ۱۸ مهر ۱۳۹۲