علی تکتا - Ali Takta

علی تکتا - Ali Takta

آهنگ‌های علی تکتا موارد بیشتر

دانلود آهنگ علی زیبایی به نام انرژی مثبت

علی تکتا
دانلود
۲ ۱۱۹,۴۳۸ ۲۷ شهریور ۱۳۹۵

دانلود آهنگ علی زیبایی به نام دوست دارم

علی تکتا
دانلود
۱ ۸۹۱,۷۵۰ ۲۶ اسفند ۱۳۹۴

دانلود آهنگ علی زیبایی به نام دلتنگیها

علی تکتا
دانلود
۱ ۳۲۸,۱۶۳ ۷ مرداد ۱۳۹۴

دانلود آهنگ علی زیبایی به نام عادت

علی تکتا
دانلود
۷ ۳۴۰,۳۵۰ ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۴

دانلود آهنگ علی زیبایی به نام آرامش

علی تکتا
دانلود
۲ ۲۸۳,۵۳۸ ۱۷ اسفند ۱۳۹۳

دانلود آهنگ علی زیبایی به نام حال نو

علی تکتا
دانلود
۵ ۲۲۳,۱۲۶ ۹ مهر ۱۳۹۳

دانلود آهنگ علی زیبایی به نام غریبه شو

علی تکتا
دانلود
۲۴ ۲۰۵,۵۳۸ ۳ اردیبهشت ۱۳۹۳

 دانلود آهنگ علی زیبایی به نام مهمون ناخونده

علی تکتا
دانلود
۱۸ ۱۸۵,۷۰۱ ۳۰ بهمن ۱۳۹۲

 دانلود آهنگ علی زیبایی به نام بازیای زندگی

علی تکتا
دانلود
۱۷ ۱۸۰,۵۲۵ ۱۵ بهمن ۱۳۹۲

 دانلود آهنگ علی تکتا به نام بی اندازه

علی تکتا
دانلود
۱۱ ۱۸۰,۹۳۸ ۸ بهمن ۱۳۹۲

 دانلود آهنگ علی تکتا به نام من و دل

علی تکتا
دانلود
۱۰ ۱۹۱,۲۸۸ ۱۸ دی ۱۳۹۲

 دانلود آهنگ علی تکتا به نام دنیا تنگه دلم

علی تکتا
دانلود
۱۰ ۲۱۷,۳۸۸ ۴ دی ۱۳۹۲

آلبوم‌های علی تکتا موارد بیشتر

دانلود آلبوم علی تکتا به نام زمونه

علی تکتا
دانلود
۱ ۳۶۹,۱۸۸ ۲۶ بهمن ۱۳۹۰

دانلود آلبوم علی تکتا به نام اون روی سکه

علی تکتا
دانلود
۹ ۳۰۴,۷۲۶ ۳۰ تیر ۱۳۸۹