پدرام پالیز

آهنگ‌های پدرام پالیز موارد بیشتر

دانلود آهنگ پدرام پالیز به نام یواش یواش

پدرام پالیز
دانلود
۰ ۱۱,۴۷۶ ۱۰ تیر ۱۴۰۲

دانلود آهنگ پدرام پالیز به نام صنم

پدرام پالیز
دانلود
۰ ۱۸,۹۷۶ ۷ فروردین ۱۴۰۲

دانلود آهنگ پدرام پالیز به نام عطر فرنگی

پدرام پالیز
دانلود
۰ ۲۱,۵۶۳ ۲۲ اسفند ۱۴۰۰

دانلود آهنگ پدرام پالیز به نام دختر قاجار

پدرام پالیز
دانلود
۰ ۱۶,۶۵۰ ۱۸ بهمن ۱۴۰۰

دانلود آهنگ پدرام پالیز به نام تقویم شمسی

پدرام پالیز
دانلود
۱ ۵۹,۶۶۳ ۲۹ خرداد ۱۴۰۰

دانلود آهنگ پدرام پالیز به نام دوست دارم

پدرام پالیز
دانلود
۰ ۴۶,۸۰۰ ۱۱ آبان ۱۳۹۹

دانلود آهنگ پدرام پالیز به نام دریا

پدرام پالیز
دانلود
۰ ۳۳,۱۱۳ ۲۷ مرداد ۱۳۹۹

دانلود آهنگ پدرام پالیز به نام دردت به جونم

پدرام پالیز
دانلود
۰ ۴۳,۲۷۶ ۱۲ مرداد ۱۳۹۹

دانلود آهنگ پدرام پالیز به نام اخبار بین الملل

پدرام پالیز
دانلود
۰ ۲۷,۴۱۳ ۲۲ اسفند ۱۳۹۸

دانلود آهنگ پدرام پالیز به نام بچرخ تا بچرخیم

پدرام پالیز
دانلود
۰ ۱۳,۶۱۳ ۲۴ بهمن ۱۳۹۸

دانلود آهنگ پدرام پالیز به نام ای آشنای من

پدرام پالیز
دانلود
۰ ۴۶,۷۲۵ ۷ آبان ۱۳۹۸

دانلود آهنگ پدرام پالیز به نام عاشق ترینم

پدرام پالیز
دانلود
۰ ۵۶,۷۳۸ ۲۱ تیر ۱۳۹۸