بایگانی‌ها: موزیک‌ها

دانلود آهنگ کوروش یغمایی به نام فاجعه

کوروش یغمایی
دانلود
۴ ۳۱۵,۹۰۰ ۲۳ خرداد ۱۳۹۳

دانلود آهنگ کوروش یغمایی به نام قهر افیون

کوروش یغمایی
دانلود
۱ ۱۳۵,۷۵۱ ۲۷ آبان ۱۳۹۲

دانلود آهنگ کوروش یغمایی به نام زاده مهر

کوروش یغمایی
دانلود
۲ ۱۴۰,۴۳۸ ۲۸ شهریور ۱۳۹۲

دانلود آهنگ کوروش یغمایی به نام نوروز

کوروش یغمایی
دانلود
۱۰ ۲۰۲,۷۲۵ ۲۶ اسفند ۱۳۹۱