گروه عجم - Ajam Band

گروه عجم - Ajam Band

آهنگ‌های گروه عجم موارد بیشتر

دانلود آهنگ عجم به نام بیا امشو

گروه عجم
دانلود
۰ ۷۱,۸۵۰ ۲۶ مرداد ۱۳۹۹

دانلود آهنگ عجم به نام بیا دستم بگیر

گروه عجم
دانلود
۰ ۶۳,۰۷۵ ۲ فروردین ۱۳۹۹

دانلود آهنگ عجم به نام صنم بیا

گروه عجم
دانلود
۰ ۴۷,۸۸۸ ۲۲ آذر ۱۳۹۷

دانلود آهنگ عجم بند به نام سلام از قلب ایران

گروه عجم
دانلود
۲ ۳۶,۶۰۰ ۱۲ خرداد ۱۳۹۷

دانلود آهنگ عجم به نام بحر طویل عجمی

گروه عجم
دانلود
۰ ۹۱,۹۵۰ ۹ آذر ۱۳۹۶

دانلود آهنگ علی عظیمی و عجم به نام شاپرک

گروه عجم
دانلود
۰ ۵۵۴,۵۱۳ ۳ خرداد ۱۳۹۵

دانلود آهنگ عجم بند به نام زغالچی

گروه عجم
دانلود
۲ ۲۸۱,۲۱۳ ۲۵ اسفند ۱۳۹۳

دانلود آهنگ عجم به نام گل ایران

گروه عجم
دانلود
۸ ۳۵۵,۳۵۰ ۲ خرداد ۱۳۹۳

دانلود آهنگ عجم به نام نوروز خانی

گروه عجم
دانلود
۰ ۵۴,۶۰۱ ۲۰ آذر ۱۳۹۱

ویدئوهای گروه عجم موارد بیشتر

دانلود موزیک ویدیو عجم به نام سلام از قلب ایران

گروه عجم
دانلود
۰ ۲۹,۷۰۰ ۱۹ خرداد ۱۳۹۷

دانلود موزیک ویدیو علی عظیمی و عجم به نام شاپرک

گروه عجم
دانلود
۰ ۳۸۷,۹۰۱ ۴ خرداد ۱۳۹۵

دانلود موزیک ویدیو عجم به نام زغالچی

گروه عجم
دانلود
۱ ۲۸۹,۶۵۱ ۲۸ اسفند ۱۳۹۳

دانلود آهنگ عجم به نام گل ایران

گروه عجم
دانلود
۴ ۲۰۷,۲۶۳ ۲۰ خرداد ۱۳۹۳

آلبوم‌های گروه عجم موارد بیشتر

دانلود آلبوم عجم به نام رگ و ریشه

گروه عجم
دانلود
۱ ۱,۶۷۳,۰۶۳ ۲۳ اسفند ۱۳۹۴

دانلود آلبوم گروه عجم به نام رقص مردونه

گروه عجم
دانلود
۳ ۲۰۵,۱۲۶ ۳ فروردین ۱۳۹۰