آهنگ های ویژه
00:00 00:00

متن ترانه 'کاش یکی بود'

کاش یکی بود مثه تو
که خوب منو درک می کرد
باهمه فرق می کرد
باهام ی کم حرف میزد
کاش یکی بود مثه تو
که حالمو خوب می کرد
حالِ بدو دور می کرد
چشمِ همه رو کور می کرد
بیا که این دلم حس داره به تو
میخواد بیاد دلو بسپاره به تو
از اولم آخه دل داده به تو
ببین خودت میدونی که چی میگم
تا تو نیا من هیچ جایی نمیرم
میمونم پات تا اون روز که بمیرم
بیا که تو بهترین اتفاقی
بیا بزار جلوم ی راهی
تو آسمون من تو ماهی
بیا که جات خالیه پیشم
منم بی تو دیونه میشم
میخوام فقط با تو یکی شم
بیا که این دلم حس داره به تو
میخواد بیاد دلو بسپاره به تو
از اولم آخه دل داده به تو
ببین خودت میدونی که چی میگم
تا تو نیا من هیچ جایی نمیرم
میمونم پات تا اون روز که بمیرم
کاش یکی بود مثه تو
که خوب منو درک می کرد
باهمه فرق می کرد
باهام ی کم حرف میزد
کاش یکی بود مثه تو
که حالمو خوب می کرد
حالِ بدو دور می کرد
چشمِ همه رو کور می کرد
بیا که این دلم حس داره به تو
میخواد بیاد دلو بسپاره به تو
از اولم آخه دل داده به تو
ببین خودت میدونی که چی میگم
تا تو نیا من هیچ جایی نمیرم
میمونم پات تا اون روز که بمیرم
بیا که تو بهترین اتفاقی
بیا بزار جلوم ی راهی
تو آسمون من تو ماهی
بیا که جات خالیه پیشم
منم بی تو دیونه میشم
میخوام فقط با تو یکی شم
بیا که این دلم حس داره به تو
میخواد بیاد دلو بسپاره به تو
از اولم آخه دل داده به تو
ببین خودت میدونی که چی میگم
تا تو نیا من هیچ جایی نمیرم
میمونم پات تا اون روز که بمیرم

نظرات (۰ نظر)

ارسال نظر