آهنگ های ویژه
00:00 00:00
بنر تبلیغاتی

متن ترانه 'کابوس'

جای بیداری و خوابت رو عوض کردن
چشمتو وا میکنی کابوس میبینی
یک صدای زنده هم تو فال خوابت نیست
تو چراغ مرده رو فانوس میبینی
وجودم دار میپاشه سرم کابوس میچینه
سپاه هیتلر روی ملاجم گرم تمرینه
باغ رویاتو تبردارا هرس کردن
از بهارت میوه افسوس میچینی
یک صدای زنده هم تو فال خوابت نیست
چشمتو وا میکنی کابوس میبینی
وجودم دار میپاشه سرم کابوس میچینه
سپاه هیتلر روی ملاجم گرم تمرینه
جای بیداری و خوابت رو عوض کردن
چشمتو وا میکنی کابوس میبینی
یک صدای زنده هم تو فال خوابت نیست
تو چراغ مرده رو فانوس میبینی
وجودم دار میپاشه سرم کابوس میچینه
سپاه هیتلر روی ملاجم گرم تمرینه
باغ رویاتو تبردارا هرس کردن
از بهارت میوه افسوس میچینی
یک صدای زنده هم تو فال خوابت نیست
چشمتو وا میکنی کابوس میبینی
وجودم دار میپاشه سرم کابوس میچینه
سپاه هیتلر روی ملاجم گرم تمرینه

نظرات (۰ نظر)

ارسال نظر