آهنگ های ویژه
00:00 00:00
بنر تبلیغاتی

متن ترانه 'سیب سرخ'

دوش گرگی زیر باران دیده شد
زیر باران گرگ باران‌دیده شد!
هرکجا ایمان به چوپانی نرفت
گوسفندی بیشتر دزدیده شد
عدّه‌ای اسرارشان پوشیده ماند
عدّه‌ای افکارشان پوسیده شد
خوش به حال سیب سرخی که درست
پیش از آنی که بیفتد چیده شد
ای بدا آنکس که وقت فتنه‌ها
هم سواری داد، هم دوشیده شد
ای بنازم مکتبی را که در او
دست‌های کارگر بوسیده شد
هرکسی افتاد دنبال حسین
هم بصیرت یافت، هم فهمیده شد
دوش گرگی زیر باران دیده شد
زیر باران گرگ باران‌دیده شد!
هرکجا ایمان به چوپانی نرفت
گوسفندی بیشتر دزدیده شد
عدّه‌ای اسرارشان پوشیده ماند
عدّه‌ای افکارشان پوسیده شد
خوش به حال سیب سرخی که درست
پیش از آنی که بیفتد چیده شد
ای بدا آنکس که وقت فتنه‌ها
هم سواری داد، هم دوشیده شد
ای بنازم مکتبی را که در او
دست‌های کارگر بوسیده شد
هرکسی افتاد دنبال حسین
هم بصیرت یافت، هم فهمیده شد

نظرات (۰ نظر)

ارسال نظر