آهنگ های ویژه بیشتر
00:00 00:00

متن ترانه 'دلم گرفته'

دلم گرفتهُ یه شهر پُر غمه
نمیدونم چرا یه جورین همه
به داد من برس همین حوالیم
بغل میخواد دلم عجیب یه حالیم
دلم گرفتهُ درست نمیشه هیچ
یه نسخه حال خوب برای من بپیچ
بیا به درد هم دوا بشیمو بس
بیا تو این هوا بشیم به هم نفس
گل نگات چرا پژمرده
کی خنده از رو لبت برده
درست میشه بهت قول میدم
روزای خوبو با تو میبینم
یه شاخه گل برات میچینم
کنارت آروم میشینم
کنار دریا تو ساحل
روزای خوبو با تو میبینم
بده دستاتُ به من قدم بزن
یکم حرفای قشنگ به من بزن
بیا دور شیم از همین دورو ورا
تو فقط بگو بریم میگم کجا
فقط بیا فقط بیا
گل نگات چرا پژمرده
کی خنده از رو لبت برده
درست میشه بهت قول میدم
روزای خوبو با تو میبینم
یه شاخه گل برات میچینم
کنارت آروم میشینم
کنار دریا تو ساحل
روزای خوبو با تو میبینم
دلم گرفتهُ یه شهر پُر غمه
نمیدونم چرا یه جورین همه
به داد من برس همین حوالیم
بغل میخواد دلم عجیب یه حالیم
دلم گرفتهُ درست نمیشه هیچ
یه نسخه حال خوب برای من بپیچ
بیا به درد هم دوا بشیمو بس
بیا تو این هوا بشیم به هم نفس
گل نگات چرا پژمرده
کی خنده از رو لبت برده
درست میشه بهت قول میدم
روزای خوبو با تو میبینم
یه شاخه گل برات میچینم
کنارت آروم میشینم
کنار دریا تو ساحل
روزای خوبو با تو میبینم
بده دستاتُ به من قدم بزن
یکم حرفای قشنگ به من بزن
بیا دور شیم از همین دورو ورا
تو فقط بگو بریم میگم کجا
فقط بیا فقط بیا
گل نگات چرا پژمرده
کی خنده از رو لبت برده
درست میشه بهت قول میدم
روزای خوبو با تو میبینم
یه شاخه گل برات میچینم
کنارت آروم میشینم
کنار دریا تو ساحل
روزای خوبو با تو میبینم

نظرات (۰ نظر)

ارسال نظر

00:00 00:00