آهنگ های ویژه بیشتر
00:00 00:00

دیگر آهنگ‌های ادمان

متن ترانه 'پاییز اومده'

من که با تو اهل دشمنی نبودم
چی شده که حالا اینقده غریبم
مثه تو اینجوری بیرحم ندیدم
رفتی و هنوز عاشقترینم
نگفته بودی بهم مسافری
دیدم تو هم رفتیو یه عابری،مسافری
پاییز اومده بگو کجایی؟
جاات خالیه بین برگای طلایی؟
ما قول داده بودیم میریم جلو دوتایی
من اینجام بگو چرا ازم جدایی؟
سرما زده بگو الان کجایی؟
جاات خالیه بین برگای طلایی؟
ما قول داده بودیم میریم جلو دوتایی
من اینجام بگو چرا ازم جدایی؟
نگفته بودی تنهام میزاریو
هرجا میرم هست رد پای تو
این خونه کم داره وجود تو
بگو چیکار کنم بی صدای تو
بی هوای تو
میاد صدا برگ زیر پام
چقدر الان خالیه جات
هوا هم ابریه کاش بیای
بیا که دل شده دیوونه برات
پاییز اومده بگو کجایی
جاات خالیه بین برگهای طلایی
ما قول داده بودیم میریم جلو دوتایی
من اینجام بگو چرا ازم جدایی
سرما زده بگو الان کجایی
جاات خالیه بین برگای طلایی
ما قول داده بودیم میریم جلو دوتایی
من اینجام بگو چرا ازم جدایی
من که با تو اهل دشمنی نبودم
چی شده که حالا اینقده غریبم
مثه تو اینجوری بیرحم ندیدم
رفتی و هنوز عاشقترینم
نگفته بودی بهم مسافری
دیدم تو هم رفتیو یه عابری،مسافری
پاییز اومده بگو کجایی؟
جاات خالیه بین برگای طلایی؟
ما قول داده بودیم میریم جلو دوتایی
من اینجام بگو چرا ازم جدایی؟
سرما زده بگو الان کجایی؟
جاات خالیه بین برگای طلایی؟
ما قول داده بودیم میریم جلو دوتایی
من اینجام بگو چرا ازم جدایی؟
نگفته بودی تنهام میزاریو
هرجا میرم هست رد پای تو
این خونه کم داره وجود تو
بگو چیکار کنم بی صدای تو
بی هوای تو
میاد صدا برگ زیر پام
چقدر الان خالیه جات
هوا هم ابریه کاش بیای
بیا که دل شده دیوونه برات
پاییز اومده بگو کجایی
جاات خالیه بین برگهای طلایی
ما قول داده بودیم میریم جلو دوتایی
من اینجام بگو چرا ازم جدایی
سرما زده بگو الان کجایی
جاات خالیه بین برگای طلایی
ما قول داده بودیم میریم جلو دوتایی
من اینجام بگو چرا ازم جدایی

نظرات (۰ نظر)

ارسال نظر

00:00 00:00