آهنگ های ویژه بیشتر
00:00 00:00

متن ترانه 'یلدا خانم'

یلدا خانم سلااام
غریبگی نکن، منم، ریخته پرام
خوش قدمی، گرم دمی
از آرزو، راز مگو، قصه بگو
قصه نو بگو برام
کلاغ و انار و هندونه
کاش برسن به خونه
بزن به جام خالی
سلامتی‌ِ زمونه
سلامتی‌ِ زمونه
یلدا خانوم خوش اومدی
صفا آوردی
منت گذاشتی مارو بجا آوردی
فصل فراموشیه، موسم بی هوشیه
صمن‌و بک خاموشی،
سرا همه توگوشی
سران هفتادو دو ملت ،
حرفاشون درگوشی
کلاغ و انار و هندونه
کاش برسن به خونه
بزن به جام خالی
سلامتی زمونه
سلامتی‌ِ زمونه
یلدا خانم سلام سلام ...
قصه نو بگو برام
بهارو تابسون گذشت
به من هزار خزون گذشت
یاری که رفت بر نگشت
دنیا چه بی سامون گذشت!
از ننه سرمای زمسون چه‌خبر؟
برف میاد یا نمی‌یاد؟بارون چی‌شد؟
کارون و هامون چه‌خبر؟
آب پر، هوا پر، صفای کوچه‌ها پر
جیک جیک مستون چه‌خبر؟
شهر و خیابون چه‌خبر؟
کلاغ و انار و هندونه
کاش برسن به خونه
بزن به جام خالی
سلامتی زمونه
سلامتی‌ِ زمونه
یلدا خانم سلااام
غریبگی نکن، منم، ریخته پرام
خوش قدمی، گرم دمی
از آرزو، راز مگو، قصه بگو
قصه نو بگو برام
کلاغ و انار و هندونه
کاش برسن به خونه
بزن به جام خالی
سلامتی‌ِ زمونه
سلامتی‌ِ زمونه
یلدا خانوم خوش اومدی
صفا آوردی
منت گذاشتی مارو بجا آوردی
فصل فراموشیه، موسم بی هوشیه
صمن‌و بک خاموشی،
سرا همه توگوشی
سران هفتادو دو ملت ،
حرفاشون درگوشی
کلاغ و انار و هندونه
کاش برسن به خونه
بزن به جام خالی
سلامتی زمونه
سلامتی‌ِ زمونه
یلدا خانم سلام سلام ...
قصه نو بگو برام
بهارو تابسون گذشت
به من هزار خزون گذشت
یاری که رفت بر نگشت
دنیا چه بی سامون گذشت!
از ننه سرمای زمسون چه‌خبر؟
برف میاد یا نمی‌یاد؟بارون چی‌شد؟
کارون و هامون چه‌خبر؟
آب پر، هوا پر، صفای کوچه‌ها پر
جیک جیک مستون چه‌خبر؟
شهر و خیابون چه‌خبر؟
کلاغ و انار و هندونه
کاش برسن به خونه
بزن به جام خالی
سلامتی زمونه
سلامتی‌ِ زمونه

نظرات (۰ نظر)

ارسال نظر

00:00 00:00