آهنگ های ویژه بیشتر
00:00 00:00

متن ترانه 'داغ سیگار'

چه سخته خداحافظی آخرین بار
که میباره غم حتی از سازه گیتار
نگاه کن تو چشمام ببین غصه هامو
بزن عکسمو بعد از این روی دیوار
بچسبون یه روبان مشکی رو عکسم
که باور کنی من از این لحظه مردم
چقدر عاشقانه کناره تو بودم
همیشه تو هرلحظه یاده تو بودم
شاید مرد رویاییه توی قصه
اونی که تصور میکردی نبودم
تو قلبم تو احساس غربت میکردی
منو ارزوهام و باور نکردی
خراب کردی هرچی که ساختیم دوتایی‌
به ظاهر رفیق و رفاقت نکردی
میاد روزی که بعد من خسته باشی
من ازاد تو پشت دره بسته باشی
بریزه رو عکسم یه شب اشک چشمات
تو هم مثل من مهره سوخته باشی
باید بشکنی تا بفهمی شکستم
جای داغ سیگارو رو دیدی رو دستم
شاید هم گناه منه که همیشه
روی خطای تو چشمام و بستم
چقدر عاشقانه کناره تو بودم
همیشه تو هرلحظه یاده تو بودم
شاید مرد رویاییه تویه قصه
اونی که تصور میکردی نبودم
تو قلبم تو احساس غربت میکردی
منو ارزوهام و باور نکردی
خراب کردی هرچی که ساختیم دوتایی‌
به ظاهر رفیق و رفاقت نکردی
چه سخته خداحافظی آخرین بار
که میباره غم حتی از سازه گیتار
نگاه کن تو چشمام ببین غصه هامو
بزن عکسمو بعد از این روی دیوار
بچسبون یه روبان مشکی رو عکسم
که باور کنی من از این لحظه مردم
چقدر عاشقانه کناره تو بودم
همیشه تو هرلحظه یاده تو بودم
شاید مرد رویاییه توی قصه
اونی که تصور میکردی نبودم
تو قلبم تو احساس غربت میکردی
منو ارزوهام و باور نکردی
خراب کردی هرچی که ساختیم دوتایی‌
به ظاهر رفیق و رفاقت نکردی
میاد روزی که بعد من خسته باشی
من ازاد تو پشت دره بسته باشی
بریزه رو عکسم یه شب اشک چشمات
تو هم مثل من مهره سوخته باشی
باید بشکنی تا بفهمی شکستم
جای داغ سیگارو رو دیدی رو دستم
شاید هم گناه منه که همیشه
روی خطای تو چشمام و بستم
چقدر عاشقانه کناره تو بودم
همیشه تو هرلحظه یاده تو بودم
شاید مرد رویاییه تویه قصه
اونی که تصور میکردی نبودم
تو قلبم تو احساس غربت میکردی
منو ارزوهام و باور نکردی
خراب کردی هرچی که ساختیم دوتایی‌
به ظاهر رفیق و رفاقت نکردی

نظرات (۰ نظر)

ارسال نظر

00:00 00:00