آهنگ های ویژه بیشتر
00:00 00:00

دیگر آهنگ‌های کوشا

متن ترانه 'بیا منو عاشق کن'

جلوی آینه نشستم
عقل رو باختم دل رو بستم
انتخابم چون تو بودی باس بگی بهم ناز شصتم
مگه میشه کند دل رو ازت
از تو یه سوال دارم فقط
چرا چشمات رو میبینم هی میادش پای دل وسط
بیا منو عاشق کن از چشم همه منو قایم کن
بیا منو کامل کن خودتو ثابت کن
من یه عاشق یه دنده م
دل نبستم دل نکندم
منم آدمم چرا نباس بتونم که بخندم
مگه چی میخواست دلم ازت
از تو یه گله دارم فقط
یه دفعه م جای صحیح غلط بذار وجدانتو وسط
بیا منو عاشق کن از چشم همه منو قایم کن
بیا منو کامل کن خودتو ثابت کن
جلوی آینه نشستم
عقل رو باختم دل رو بستم
انتخابم چون تو بودی باس بگی بهم ناز شصتم
مگه میشه کند دل رو ازت
از تو یه سوال دارم فقط
چرا چشمات رو میبینم هی میادش پای دل وسط
بیا منو عاشق کن از چشم همه منو قایم کن
بیا منو کامل کن خودتو ثابت کن
من یه عاشق یه دنده م
دل نبستم دل نکندم
منم آدمم چرا نباس بتونم که بخندم
مگه چی میخواست دلم ازت
از تو یه گله دارم فقط
یه دفعه م جای صحیح غلط بذار وجدانتو وسط
بیا منو عاشق کن از چشم همه منو قایم کن
بیا منو کامل کن خودتو ثابت کن

نظرات (۰ نظر)

ارسال نظر

00:00 00:00