آهنگ های ویژه
00:00 00:00

متن ترانه 'زده به سرم هوای تو'

بیا دل من برای تو
بیا جون من برای تو
بیا همه چیزم برای تو
فقط تو بمونی برای من
فقط تو

زده به سر من هوای تو
شیرینه حرف زدن برای تو
منو تو نداریم منو تو که
هر چی برا منه برای تو
قشنگه واسم صدای تو
قربون حالت نگاه تو
من و تو نداریم منو تو که بابا
هرچی برا منه برای تو
پاشو بیخیال همه چی شو
به کسی هم نگو دلیلشو
من خودم حسابی مریضتم
فرض ام هم بر اینه عزیزتم
با اینکه گذشته رو مخمه
فهمیدم باغچه ها با آفتن
از الان میمونی پیش خودم
دست هامو ول کنی ناراحتم

از الان شیش دنگ حواستو
پرت من کن بخون نمازتو
دل تو آیینه رو به خداست
ما اینجاییم که تش بریم کجا

زده به سرم هوای تو
میگن هیچکس تا آخرش نمی مونه
ولی تو بیا و معجزه شو

زده به سر من هوای تو
اینگونه خوب آخه چرایی تو
منو تو نداریم منو تو که بابا
هرچی برا منه برای تو

من خوبم ولی نه به خوبی تو
مهرتو به دلم میکوبی تو
منو تو نداریم منو تو که بابا
هرچی برا منه برای تو

بیا تو عشق تو یه معجزه شو
هیشکی نمیدونه آخرشو
خوب و بد نداره هرچی بشه
آخه حکمت حتما و ما میگیم شکر

حکم دله من دارم لازمشو
کوله ات رو جمع کن و عازمش شو
منطقی باشی حتما میبازی
بکش تو همه چی وسط پای عشقو

از الان شیش دنگ حواستو
پرت من کن بخون نمازتو
دل تو آیینه رو به خداست
ما اینجاییم که تش بریم کجا

از الان شیش دنگ حواستو
پرت من کن بخونم واسه تو
دل تو آیینه رو به خداست
ما اینجاییم که تش بریم کجا

زده به سر من هوای تو
چه خوبه مردنم برای تو
منو تو نداریم منو تو که بابا
هرچی برا منه برای تو

همه پر طاووس میخوان من دیدار تو
عیبی نداره جور هندوستان هم میکشم

زده به سر من هوای تو
چه خوبه مردنم برای تو
منو تو نداریم منو تو که بابا
هرچی برا منه برای تو

انقد عشقی آخه چجوری
تو تورو دیدم دلم یه جوری شد
من میخوام برسم به تو
فقط اما نمیدونم چجوریشو

دردم از یار است و درمان نیز هم
دل فدای او شد و جان نیز هم
اینکه میگویند آن خوشتر ز حسن
یار ما این دارد و آن نیز هم

از الان شیش دنگ حواستو
پرت من کن بخون نمازتو
دل تو آیینه رو به خداست
ما اینجاییم که تش بریم کجا

از الان شیش دنگ حواستو
پرت من کن بخونم واسه تو
دل تو آیینه رو به خداست
ما اینجاییم که تش بریم کجا

هر چند نداری تو ز احساس نشانی
من عاشق لبخند تو ام گرچه ندانی
مغرور و بداخلاق بشو با همه اما
با من به از این باش که با خلق جهانی

باشه تو سر تو هوای من
قشنگه باشی بیقرار من
چشم هاتو بپوشون تو از همه
اون نگات تمامش مال منه
خنده هات دوای دل منه

باتو غم نداره دل من
کل سرزمین وجود تو
حق منه آب و گل منه
بگو پشت منی تا همیشه
تو سربالایی سرعتت کم نمیشه
بم بگو صافی تو مثل شیشه
حتی سنگ بشه میمونی باز تو پیشش

عشق این چیزا رو حالیش نمیشه
بذار آوازه مون تو دنیا بپیچه
هرچی خوبه به همه نمیاد
ولی وای چقد اومده به تو ریشت

از الان شیش دنگ حواستو
پرت من کن بخون نمازتو
دل تو آیینه رو به خداست
ما اینجاییم که تش بریم کجا

از الان شیش دنگ حواستو
پرت من کن بخونم واسه تو
دل تو آیینه رو به خداست
ما اینجاییم که تش بریم کجا
بیا دل من برای تو
بیا جون من برای تو
بیا همه چیزم برای تو
فقط تو بمونی برای من
فقط تو

زده به سر من هوای تو
شیرینه حرف زدن برای تو
منو تو نداریم منو تو که
هر چی برا منه برای تو
قشنگه واسم صدای تو
قربون حالت نگاه تو
من و تو نداریم منو تو که بابا
هرچی برا منه برای تو
پاشو بیخیال همه چی شو
به کسی هم نگو دلیلشو
من خودم حسابی مریضتم
فرض ام هم بر اینه عزیزتم
با اینکه گذشته رو مخمه
فهمیدم باغچه ها با آفتن
از الان میمونی پیش خودم
دست هامو ول کنی ناراحتم

از الان شیش دنگ حواستو
پرت من کن بخون نمازتو
دل تو آیینه رو به خداست
ما اینجاییم که تش بریم کجا

زده به سرم هوای تو
میگن هیچکس تا آخرش نمی مونه
ولی تو بیا و معجزه شو

زده به سر من هوای تو
اینگونه خوب آخه چرایی تو
منو تو نداریم منو تو که بابا
هرچی برا منه برای تو

من خوبم ولی نه به خوبی تو
مهرتو به دلم میکوبی تو
منو تو نداریم منو تو که بابا
هرچی برا منه برای تو

بیا تو عشق تو یه معجزه شو
هیشکی نمیدونه آخرشو
خوب و بد نداره هرچی بشه
آخه حکمت حتما و ما میگیم شکر

حکم دله من دارم لازمشو
کوله ات رو جمع کن و عازمش شو
منطقی باشی حتما میبازی
بکش تو همه چی وسط پای عشقو

از الان شیش دنگ حواستو
پرت من کن بخون نمازتو
دل تو آیینه رو به خداست
ما اینجاییم که تش بریم کجا

از الان شیش دنگ حواستو
پرت من کن بخونم واسه تو
دل تو آیینه رو به خداست
ما اینجاییم که تش بریم کجا

زده به سر من هوای تو
چه خوبه مردنم برای تو
منو تو نداریم منو تو که بابا
هرچی برا منه برای تو

همه پر طاووس میخوان من دیدار تو
عیبی نداره جور هندوستان هم میکشم

زده به سر من هوای تو
چه خوبه مردنم برای تو
منو تو نداریم منو تو که بابا
هرچی برا منه برای تو

انقد عشقی آخه چجوری
تو تورو دیدم دلم یه جوری شد
من میخوام برسم به تو
فقط اما نمیدونم چجوریشو

دردم از یار است و درمان نیز هم
دل فدای او شد و جان نیز هم
اینکه میگویند آن خوشتر ز حسن
یار ما این دارد و آن نیز هم

از الان شیش دنگ حواستو
پرت من کن بخون نمازتو
دل تو آیینه رو به خداست
ما اینجاییم که تش بریم کجا

از الان شیش دنگ حواستو
پرت من کن بخونم واسه تو
دل تو آیینه رو به خداست
ما اینجاییم که تش بریم کجا

هر چند نداری تو ز احساس نشانی
من عاشق لبخند تو ام گرچه ندانی
مغرور و بداخلاق بشو با همه اما
با من به از این باش که با خلق جهانی

باشه تو سر تو هوای من
قشنگه باشی بیقرار من
چشم هاتو بپوشون تو از همه
اون نگات تمامش مال منه
خنده هات دوای دل منه

باتو غم نداره دل من
کل سرزمین وجود تو
حق منه آب و گل منه
بگو پشت منی تا همیشه
تو سربالایی سرعتت کم نمیشه
بم بگو صافی تو مثل شیشه
حتی سنگ بشه میمونی باز تو پیشش

عشق این چیزا رو حالیش نمیشه
بذار آوازه مون تو دنیا بپیچه
هرچی خوبه به همه نمیاد
ولی وای چقد اومده به تو ریشت

از الان شیش دنگ حواستو
پرت من کن بخون نمازتو
دل تو آیینه رو به خداست
ما اینجاییم که تش بریم کجا

از الان شیش دنگ حواستو
پرت من کن بخونم واسه تو
دل تو آیینه رو به خداست
ما اینجاییم که تش بریم کجا

نظرات (۰ نظر)

ارسال نظر