آهنگ های ویژه
00:00 00:00

متن ترانه 'بغض'

یه احساسی نمیزاره بگم حتی بهت
برگرد نمیدونم چیه اسمش
نمیدونم
تو میدونی
یه احساسی بهم میگه باهات بد بود
بهت بد کرد نمیدونم چیه اسمش
نمیدونم
تو میدونی
نمیفهمیدم نمیدونستم تا تو رفتی
تازه فهمیدم یه بغض ِ یه بغض ِ
یه بغض یه بغض
نمیزاره بگم حرفام و
نمیفهمیدم نمیدونستم تا تو رفتی
تازه فهمیدم یه بغض ِ یه بغض ِ
یه بغض یه بغض
نمیخواد بمونم باز باتو
بزار گریه کنم گریه گریه بزار خالی بشم خالی از تو
بزار بگذرم ازعشق تو
بزار بشکنم این بغض و
بزار گریه کنم گریه گریه بزار خالی بشم خالی از تو
بزار بگذرم ازعشق ِ تو
بزار بشکنم این بغض و
.
.
.
بگو قلبت به چی خوش شد
که من دستام یخ بستن
بگو چشمات کجا گیرن
که بی فایدست بغض من
نمیبینی رو دیوارا چقدر روزای خط خوردست
نمیدونم چرا بازم
یه حسی تویه حرفات هست
نمیفهمیدم نمیدونستم تا تو رفتی
تازه فهمیدم یه بغض یه بغض
یه بغض یه بغض
نمیزاره بگم حرفام و
نمیفهمیدم نمیدونستم تا تو رفتی
تازه فهمیدم یه بغض ِ یه بغض ِ
یه بغض یه بغض
نمیخواد بمونم باز باتو
بزار گریه کنم گریه گریه بزار خالی بشم خالی از تو
بزار بگذرم ازعشق تو
بزار بشکنم این بغض و
بزار گریه کنم گریه گریه بزار خالی بشم خالی از تو
بزار بگذرم ازعشق ِ تو
بزار بشکنم این بغض و
یه احساسی نمیزاره بگم حتی بهت
برگرد نمیدونم چیه اسمش
نمیدونم
تو میدونی
یه احساسی بهم میگه باهات بد بود
بهت بد کرد نمیدونم چیه اسمش
نمیدونم
تو میدونی
نمیفهمیدم نمیدونستم تا تو رفتی
تازه فهمیدم یه بغض ِ یه بغض ِ
یه بغض یه بغض
نمیزاره بگم حرفام و
نمیفهمیدم نمیدونستم تا تو رفتی
تازه فهمیدم یه بغض ِ یه بغض ِ
یه بغض یه بغض
نمیخواد بمونم باز باتو
بزار گریه کنم گریه گریه بزار خالی بشم خالی از تو
بزار بگذرم ازعشق تو
بزار بشکنم این بغض و
بزار گریه کنم گریه گریه بزار خالی بشم خالی از تو
بزار بگذرم ازعشق ِ تو
بزار بشکنم این بغض و
.
.
.
بگو قلبت به چی خوش شد
که من دستام یخ بستن
بگو چشمات کجا گیرن
که بی فایدست بغض من
نمیبینی رو دیوارا چقدر روزای خط خوردست
نمیدونم چرا بازم
یه حسی تویه حرفات هست
نمیفهمیدم نمیدونستم تا تو رفتی
تازه فهمیدم یه بغض یه بغض
یه بغض یه بغض
نمیزاره بگم حرفام و
نمیفهمیدم نمیدونستم تا تو رفتی
تازه فهمیدم یه بغض ِ یه بغض ِ
یه بغض یه بغض
نمیخواد بمونم باز باتو
بزار گریه کنم گریه گریه بزار خالی بشم خالی از تو
بزار بگذرم ازعشق تو
بزار بشکنم این بغض و
بزار گریه کنم گریه گریه بزار خالی بشم خالی از تو
بزار بگذرم ازعشق ِ تو
بزار بشکنم این بغض و

نظرات (۰ نظر)

ارسال نظر