آهنگ های ویژه بیشتر
00:00 00:00

متن ترانه 'یکی یه دونه'

یکی یه دونه خودمیو
هر کاری میکنم تا که تو نریو
ببینی این زندگی چقدر خوبه با تو
پیشتم هر جا باشی
نمیذارم تنها شی
اومدی حال دلم با تو رو به راه شد
نمیدم به کسی که جاتو
انگار نقاشی کشیدن چشاتو
عشقمه بشنوم صداتو
کی داره آخه این صورت ماهو؟
خوبه با تو رفتارم
تو باشی چی کم دارم
تو رو تنهات نمیذارم
پیش تو گیر‌ه من کارم ‌‌‌
خودت خوب میدونی دربارم
که چقدر تو رو دوست دارم
خوبه با تو رفتارم
تو باشی چی کم دارم
تو رو تنهات نمیذارم
پیش تو گیر‌ه من کارم ‌‌‌
خودت خوب میدونی دربارم
که چقدر تو رو دوست دارم
نمیرم از پیشت جایی
ندارم جز خودت راهی
تو همون عشق دلخواهی
پابه پامی همرامی
شدی مالک قلب من
با این عاشقت حرف بزن
چرا از پیشت من برم؟
خوبه با تو رفتارم
تو باشی چی کم دارم
تو رو تنهات نمیذارم
پیش تو گیر‌ه من کارم ‌‌‌
خودت خوب میدونی دربارم
که چقدر تو رو دوست دارم
خوبه با تو رفتارم
تو باشی چی کم دارم
تو رو تنهات نمیذارم
پیش تو گیر‌ه من کارم ‌‌‌
خودت خوب میدونی دربارم
که چقدر تو رو دوست دارم
یکی یه دونه خودمیو
هر کاری میکنم تا که تو نریو
ببینی این زندگی چقدر خوبه با تو
پیشتم هر جا باشی
نمیذارم تنها شی
اومدی حال دلم با تو رو به راه شد
نمیدم به کسی که جاتو
انگار نقاشی کشیدن چشاتو
عشقمه بشنوم صداتو
کی داره آخه این صورت ماهو؟
خوبه با تو رفتارم
تو باشی چی کم دارم
تو رو تنهات نمیذارم
پیش تو گیر‌ه من کارم ‌‌‌
خودت خوب میدونی دربارم
که چقدر تو رو دوست دارم
خوبه با تو رفتارم
تو باشی چی کم دارم
تو رو تنهات نمیذارم
پیش تو گیر‌ه من کارم ‌‌‌
خودت خوب میدونی دربارم
که چقدر تو رو دوست دارم
نمیرم از پیشت جایی
ندارم جز خودت راهی
تو همون عشق دلخواهی
پابه پامی همرامی
شدی مالک قلب من
با این عاشقت حرف بزن
چرا از پیشت من برم؟
خوبه با تو رفتارم
تو باشی چی کم دارم
تو رو تنهات نمیذارم
پیش تو گیر‌ه من کارم ‌‌‌
خودت خوب میدونی دربارم
که چقدر تو رو دوست دارم
خوبه با تو رفتارم
تو باشی چی کم دارم
تو رو تنهات نمیذارم
پیش تو گیر‌ه من کارم ‌‌‌
خودت خوب میدونی دربارم
که چقدر تو رو دوست دارم

نظرات (۰ نظر)

ارسال نظر

00:00 00:00