آهنگ های ویژه بیشتر
00:00 00:00

متن ترانه 'من لعنتی'

منِ لعنتی شکست غرورم
وقتی گفتی که پیشت نمونم
تو لعنتی چقدر به خودت
پیله کردی که پر از بهونم
منِ لعنتی واست می‌خونم
منِ دیوونه بازم میمونم
تو که قول دادی تا تهش یه تنه
میمونی واسم و واست میمونم
واست هرکاری من کردم
راهایی که تنهایی برگشتم
بی حس تر از قبل، نمی‌ترسم،نه
اشکات روی گونه میرقصن
غم توی چشماته گفتی که برگردم
نه بیبی من نمیبخشمت اصلا
از تنهایی نه نمیترسم
ازون قولا که خواستی نمیدم
من بودم همون که همیشه تخسه
نخواستم کسیو شبیه تو
فاصله زیاده بین ما دختر
نذاشتم کسی شه نزدیک به تو
تا اینکه تو سرم میاد هی فکرت
میسوزه سیگارا پشتِ هم بیبه
آخر رابطه ها همه فیِله
توام شدی مثِ بقیه جِی جِی جِی
بی تو نیستم من اون آدم بده
نشو شبیه من
گفتی عوض شدم ولی
داری دوستم عزیزم
میفهمم از تو چشات هنوز غمو عمیقا
بهتره بریم عزیزم
تو دیگه نشی شبیه من
منِ لعنتی شکست غرورم
وقتی گفتی که پیشت نمونم
تو لعنتی چقدر به خودت
پیله کردی که پر از بهونم
منِ لعنتی واست می‌خونم
منِ دیوونه بازم میمونم
تو که قول دادی تا تهش یه تنه
میمونی واسم و واست میمونم
منِ لعنتی شکست غرورم
وقتی گفتی که پیشت نمونم
تو لعنتی چقدر به خودت
پیله کردی که پر از بهونم
منِ لعنتی واست می‌خونم
منِ دیوونه بازم میمونم
تو که قول دادی تا تهش یه تنه
میمونی واسم و واست میمونم
واست هرکاری من کردم
راهایی که تنهایی برگشتم
بی حس تر از قبل، نمی‌ترسم،نه
اشکات روی گونه میرقصن
غم توی چشماته گفتی که برگردم
نه بیبی من نمیبخشمت اصلا
از تنهایی نه نمیترسم
ازون قولا که خواستی نمیدم
من بودم همون که همیشه تخسه
نخواستم کسیو شبیه تو
فاصله زیاده بین ما دختر
نذاشتم کسی شه نزدیک به تو
تا اینکه تو سرم میاد هی فکرت
میسوزه سیگارا پشتِ هم بیبه
آخر رابطه ها همه فیِله
توام شدی مثِ بقیه جِی جِی جِی
بی تو نیستم من اون آدم بده
نشو شبیه من
گفتی عوض شدم ولی
داری دوستم عزیزم
میفهمم از تو چشات هنوز غمو عمیقا
بهتره بریم عزیزم
تو دیگه نشی شبیه من
منِ لعنتی شکست غرورم
وقتی گفتی که پیشت نمونم
تو لعنتی چقدر به خودت
پیله کردی که پر از بهونم
منِ لعنتی واست می‌خونم
منِ دیوونه بازم میمونم
تو که قول دادی تا تهش یه تنه
میمونی واسم و واست میمونم

نظرات (۰ نظر)

ارسال نظر

00:00 00:00