آهنگ های ویژه بیشتر
00:00 00:00

متن ترانه 'با من چه کردی'

رفتی که دلتنگی بماند
از تو برایم یادگاری
رفتی و جز باران ندارم
از چشمهایم انتظاری
بیچاره آن کوهی که باید
داغ دلش سر ریز باشد
بیچاره تر آن جنگلی که
معشوقه پاییز باشد

با من چه کردی مهربانم
آتش گرفته استخوانم
از درد میگوییم چه دردی
رفتی ببین با من چه کردی

گفتی خداحافظ ندیدی
غم سینه ام را پاره کرده
از صبر آرامم مگر نه
داغت مرا بیچاره کرده
بعد از تو بارانم همیشه
دور از تو من دور از دیارم
راهی ندارم جز مدارا
با گریه ی بی اختیارم
با گریه ی بی اختیارم

با من چه کردی مهربانم
آتش گرفته استخوانم
از درد میگوییم چه دردی
رفتی ببین با من چه کردی
رفتی که دلتنگی بماند
از تو برایم یادگاری
رفتی و جز باران ندارم
از چشمهایم انتظاری
بیچاره آن کوهی که باید
داغ دلش سر ریز باشد
بیچاره تر آن جنگلی که
معشوقه پاییز باشد

با من چه کردی مهربانم
آتش گرفته استخوانم
از درد میگوییم چه دردی
رفتی ببین با من چه کردی

گفتی خداحافظ ندیدی
غم سینه ام را پاره کرده
از صبر آرامم مگر نه
داغت مرا بیچاره کرده
بعد از تو بارانم همیشه
دور از تو من دور از دیارم
راهی ندارم جز مدارا
با گریه ی بی اختیارم
با گریه ی بی اختیارم

با من چه کردی مهربانم
آتش گرفته استخوانم
از درد میگوییم چه دردی
رفتی ببین با من چه کردی

نظرات (۰ نظر)

ارسال نظر

00:00 00:00