آهنگ های ویژه
00:00 00:00
بنر تبلیغاتی

متن ترانه 'اشتباه'

شايد كه اشتباه بود حسي كه بين ما بود
تو عاشقونه ترين روزا رفت
بازم زير بارون به ياد خاطره هامون
غروري كه بي تو بعد تو شكست شكست
نه تو ميدوني چقدر حال دلم بده نه كسي
شبيه تو با من بهم زده انقدر تو دلم حرفا دارم كه
نگفتم نگفتم كه نگفتم از چشمات نيفتم
نه تو ميدوني چقدر حال دلم بده
نه كسي شبيه تو با من بهم زده
انقدر تو دلم حرفا دارم كه
نگفتم نگفتم كه نگفتم از چشمات نيوفتم
مال هم نبوديم سهم هم نبوديم
گذشتيم از همو كنار هم نمونديم
به چي دلخوشي ما عشقو ميكشيم
تو قلبمون به هر كي جز دوتاييمون ميگيم با من بمون
نه تو ميدوني چقدر حال دلم بده نه كسي
شبيه تو با من بهم زده انقدر تو دلم حرفا دارم كه
نگفتم نگفتم كه نگفتم از چشمات نيوفتم
نه تو ميدوني چقدر حال دلم بده نه كسي
شبيه تو با من بهم زده انقدر تو دلم حرفا دارم كه
نگفتم نگفتم كه نگفتم از چشمات نيوفتم
شايد كه اشتباه بود حسي كه بين ما بود
تو عاشقونه ترين روزا رفت
بازم زير بارون به ياد خاطره هامون
غروري كه بي تو بعد تو شكست شكست
نه تو ميدوني چقدر حال دلم بده نه كسي
شبيه تو با من بهم زده انقدر تو دلم حرفا دارم كه
نگفتم نگفتم كه نگفتم از چشمات نيفتم
نه تو ميدوني چقدر حال دلم بده
نه كسي شبيه تو با من بهم زده
انقدر تو دلم حرفا دارم كه
نگفتم نگفتم كه نگفتم از چشمات نيوفتم
مال هم نبوديم سهم هم نبوديم
گذشتيم از همو كنار هم نمونديم
به چي دلخوشي ما عشقو ميكشيم
تو قلبمون به هر كي جز دوتاييمون ميگيم با من بمون
نه تو ميدوني چقدر حال دلم بده نه كسي
شبيه تو با من بهم زده انقدر تو دلم حرفا دارم كه
نگفتم نگفتم كه نگفتم از چشمات نيوفتم
نه تو ميدوني چقدر حال دلم بده نه كسي
شبيه تو با من بهم زده انقدر تو دلم حرفا دارم كه
نگفتم نگفتم كه نگفتم از چشمات نيوفتم

نظرات (۰ نظر)

ارسال نظر