آهنگ های ویژه
00:00 00:00

متن ترانه 'نوروز خانی'

تو دلم زدم به چوب که یا مقلب القلوب
امسال هم خوب دادی حال سال دیگه حال بده خوب
برسون فصل بهار به تدبیر لیل و نهار
بار کن شاخ درختان چون دارم میل انار
سیر سکه سرکه و سیر
حاجی معرکه گیر
گرد سفره بشینیم
منتظر دعای پیر
آی نوروز نوروزه
همیشه پیروزه
نوروز نوروزه
همیشه پیروزه
بعد از اون دعای پیر تو دلم با خود میگم
خدا من کم ندارم شیکم که سیر غم ندارم
اگه هم و غم ندارم یاد علی چاره کار
پدرم زد به سرم گفت پسرم چایی بیار
خدا کم به من نده ولی بیشتر هم نده
چون ندارم جنبه ثروت زیادیش واسم بده
آی نوروز نوروزه
همیشه پیروزه
نوروز نوروزه
همیشه پیروزه
فقط یه خواهش خدا بکن سفارش
عزراییل امسال تنبل باشه تو کارش
ما که همین جمع دور هم
سال بعد دور غم
خط بکشیم و با بوق و کرنا
بخونیم از هم
آی نوروز نوروزه
همیشه پیروزه
نوروز نوروزه
همیشه پیروزه
آی نوروز نوروزه
همیشه پیروزه
نوروز نوروزه
همیشه پیروزه
تو دلم زدم به چوب که یا مقلب القلوب
امسال هم خوب دادی حال سال دیگه حال بده خوب
برسون فصل بهار به تدبیر لیل و نهار
بار کن شاخ درختان چون دارم میل انار
سیر سکه سرکه و سیر
حاجی معرکه گیر
گرد سفره بشینیم
منتظر دعای پیر
آی نوروز نوروزه
همیشه پیروزه
نوروز نوروزه
همیشه پیروزه
بعد از اون دعای پیر تو دلم با خود میگم
خدا من کم ندارم شیکم که سیر غم ندارم
اگه هم و غم ندارم یاد علی چاره کار
پدرم زد به سرم گفت پسرم چایی بیار
خدا کم به من نده ولی بیشتر هم نده
چون ندارم جنبه ثروت زیادیش واسم بده
آی نوروز نوروزه
همیشه پیروزه
نوروز نوروزه
همیشه پیروزه
فقط یه خواهش خدا بکن سفارش
عزراییل امسال تنبل باشه تو کارش
ما که همین جمع دور هم
سال بعد دور غم
خط بکشیم و با بوق و کرنا
بخونیم از هم
آی نوروز نوروزه
همیشه پیروزه
نوروز نوروزه
همیشه پیروزه
آی نوروز نوروزه
همیشه پیروزه
نوروز نوروزه
همیشه پیروزه

نظرات (۰ نظر)

ارسال نظر