آهنگ های ویژه
00:00 00:00

متن ترانه 'گل نیلوفر'

گاشو همین الان دوتایی
بریم واست چند تا شاخه گل بگیرم
یه شعرم نوشتم نقش اولش خودتی
تو راه که داریم میرم تا گوشش کنی رسیدیم

گل نیلوفر من شر دشمنای دور و ورت کم
بشین حرف بزنیم بریم دوتایی باهم گل بخریم
واسه تو واسه تو که گل نیلوفرمی
تو یه عشق پاکی تو همیشه واسه من محترمی

آخه تو شارگ منی ببری ازم من میمیرم
تو عشق کامل منی تو قلبمی میتپی تو سینم
شده اسمت قسمم حرف باهات نزنم هر شب پکرم
من ماهی و تو آب تو مرواریدی تو عمق بدنم

گل نیلوفر من بریم دوتایی باهم گل بخریم
شده اسمت قسمم حرف باهات نزنم هر شب پکرم

بگیریم عکس دوتایی و همه بگن میان به هم خدا
هی بپرس ازم عاشق شدی منم بگم عشقم شمایی
تو منو داری منم نمیزارم بیاد دور و ورت غم
گل نیلوفر من شر دشمنای دور و ورت کم

آخه تو شارگ منی ببری ازم من میمیرم
تو عشق کامل منی تو قلبمی میتپی تو سینم
شده اسمت قسمم حرف باهات نزنم هر شب پکرم
من ماهی و تو آب تو مرواریدی تو عمق بدنم
گاشو همین الان دوتایی
بریم واست چند تا شاخه گل بگیرم
یه شعرم نوشتم نقش اولش خودتی
تو راه که داریم میرم تا گوشش کنی رسیدیم

گل نیلوفر من شر دشمنای دور و ورت کم
بشین حرف بزنیم بریم دوتایی باهم گل بخریم
واسه تو واسه تو که گل نیلوفرمی
تو یه عشق پاکی تو همیشه واسه من محترمی

آخه تو شارگ منی ببری ازم من میمیرم
تو عشق کامل منی تو قلبمی میتپی تو سینم
شده اسمت قسمم حرف باهات نزنم هر شب پکرم
من ماهی و تو آب تو مرواریدی تو عمق بدنم

گل نیلوفر من بریم دوتایی باهم گل بخریم
شده اسمت قسمم حرف باهات نزنم هر شب پکرم

بگیریم عکس دوتایی و همه بگن میان به هم خدا
هی بپرس ازم عاشق شدی منم بگم عشقم شمایی
تو منو داری منم نمیزارم بیاد دور و ورت غم
گل نیلوفر من شر دشمنای دور و ورت کم

آخه تو شارگ منی ببری ازم من میمیرم
تو عشق کامل منی تو قلبمی میتپی تو سینم
شده اسمت قسمم حرف باهات نزنم هر شب پکرم
من ماهی و تو آب تو مرواریدی تو عمق بدنم

نظرات (۰ نظر)

ارسال نظر