آهنگ های ویژه
00:00
00:00
00:00 00:00

متن ترانه 'جانان'

امشب زده به سرم
که دل تورو ببرم
دورت بگردم
عشقت دلم و گرفت
چشمات شبم و گرفت
میدونم چه انتخابی کردم دورت بگردم
از پیشت نرفته بر میگیردم دورت بگردم
چقد نازی با طنازی شدی ملکه قلبم
شدم عاشق تو کم کم میخوام دورت بگردم
چقد نازی با طنازی خوش اومدی به قلبم
با تو عاشقی کردم میخوام دورت بگردم
من دورت بگردم

امشب زده به سرم
که دل تورو ببرم
دورت بگردم
عشقت دلم و گرفت
چشمات شبم و گرفت
میدونم چه انتخابی کردم دورت بگردم
از پیشت نرفته بر میگیردم دورت بگردم

تا سر کوچه بری سختمه بی تو دلشوره دارم
همه جوره بی قرارم
این چشا جا میزنن بهت علاقه دارم
نمیشه به روم نیارم
من که واسه تو یکی کم نمیزارم

امشب زده به سرم
که دل تورو ببرم
دورت بگردم
عشقت دلم و گرفت
چشمات شبم و گرفت
میدونم چه انتخابی کردم دورت بگردم
از پیشت نرفته بر میگیردم دورت بگردم
امشب زده به سرم
که دل تورو ببرم
دورت بگردم
عشقت دلم و گرفت
چشمات شبم و گرفت
میدونم چه انتخابی کردم دورت بگردم
از پیشت نرفته بر میگیردم دورت بگردم
چقد نازی با طنازی شدی ملکه قلبم
شدم عاشق تو کم کم میخوام دورت بگردم
چقد نازی با طنازی خوش اومدی به قلبم
با تو عاشقی کردم میخوام دورت بگردم
من دورت بگردم

امشب زده به سرم
که دل تورو ببرم
دورت بگردم
عشقت دلم و گرفت
چشمات شبم و گرفت
میدونم چه انتخابی کردم دورت بگردم
از پیشت نرفته بر میگیردم دورت بگردم

تا سر کوچه بری سختمه بی تو دلشوره دارم
همه جوره بی قرارم
این چشا جا میزنن بهت علاقه دارم
نمیشه به روم نیارم
من که واسه تو یکی کم نمیزارم

امشب زده به سرم
که دل تورو ببرم
دورت بگردم
عشقت دلم و گرفت
چشمات شبم و گرفت
میدونم چه انتخابی کردم دورت بگردم
از پیشت نرفته بر میگیردم دورت بگردم

نظرات (۰ نظر)

ارسال نظر