آهنگ های ویژه بیشتر
00:00 00:00

متن ترانه 'زهره ریمیکس'

یاد از آن روزی که بودی زهره یار من
دور از چشم رقیبان در کنار من
حامیا خالیست جایت ای نگار من
در شام تار من آخر کجایی زهره
یاد داری زهره آن روزی که در صحرا
دست اندر دست هم گردش کنان تنها
راه میرفتیم و در بین شقایق ها
بود عالم ما را لطف و صفایی زهره
بود هنگام غروب آن روز اُفق زیبا
ایستادی از برای دیدنش آنجا
تکیه تو بر سینه ام دادی سر خود را
گفتیم و گفت اما بس رازهایی زهره
چون یقین کردی که در عشقت گرفتارم
سرد گشتی و نمودی اینچنین خارم
خود نکردی فکر آخر نازنین یارم
من همچو تو دارم آخر خدایی زهره
یاد از آن روزی که بودی زهره یار من
دور از چشم رقیبان در کنار من
حامیا خالیست جایت ای نگار من
در شام تار من آخر کجایی زهره
یاد داری زهره آن روزی که در صحرا
دست اندر دست هم گردش کنان تنها
راه میرفتیم و در بین شقایق ها
بود عالم ما را لطف و صفایی زهره
بود هنگام غروب آن روز اُفق زیبا
ایستادی از برای دیدنش آنجا
تکیه تو بر سینه ام دادی سر خود را
گفتیم و گفت اما بس رازهایی زهره
چون یقین کردی که در عشقت گرفتارم
سرد گشتی و نمودی اینچنین خارم
خود نکردی فکر آخر نازنین یارم
من همچو تو دارم آخر خدایی زهره

نظرات (۰ نظر)

ارسال نظر

00:00 00:00