آهنگ های ویژه بیشتر
00:00 00:00

متن ترانه 'حرف آخر'

دلتنگتم خستم از این شبای دلتنگی تکراری
دلتنگتم اما میدونم ما اصن هیچ حرفی نداری
دلتنگتم اما تو انگاری دلتنگی نمیشناسی
حق داری خب تو مثل من قلبت اصلا زخمی نداری

این روزا هم میگذره و میره
کی آخه از دلتنگی میمیره
میایی میدونم روزی که دیره اما
کجای راه و اشتباه رفتیم
که نمونده بینمون دیگه حرفی
ولی شاید یه روز یجایی یه وقتی
یادته بیوفته حرفام

شاید این آخر بار باشه حرفامو با تو بگم
اگه این آخریش باشه فقط میگم عاشقتم
کل دنیا بشه بعد تو سهمم مهم نیست برام
چه فایده وقتی نمیشه از چنگ دلتنگی درام

این روزا هم میگذره و میره
کی آخه از دلتنگی میمیره
میایی میدونم روزی که دیره اما
کجای راه و اشتباه رفتیم
که نمونده بینمون دیگه حرفی
ولی شاید یه روز یجایی یه وقتی
یادته بیوفته حرفام
دلتنگتم خستم از این شبای دلتنگی تکراری
دلتنگتم اما میدونم ما اصن هیچ حرفی نداری
دلتنگتم اما تو انگاری دلتنگی نمیشناسی
حق داری خب تو مثل من قلبت اصلا زخمی نداری

این روزا هم میگذره و میره
کی آخه از دلتنگی میمیره
میایی میدونم روزی که دیره اما
کجای راه و اشتباه رفتیم
که نمونده بینمون دیگه حرفی
ولی شاید یه روز یجایی یه وقتی
یادته بیوفته حرفام

شاید این آخر بار باشه حرفامو با تو بگم
اگه این آخریش باشه فقط میگم عاشقتم
کل دنیا بشه بعد تو سهمم مهم نیست برام
چه فایده وقتی نمیشه از چنگ دلتنگی درام

این روزا هم میگذره و میره
کی آخه از دلتنگی میمیره
میایی میدونم روزی که دیره اما
کجای راه و اشتباه رفتیم
که نمونده بینمون دیگه حرفی
ولی شاید یه روز یجایی یه وقتی
یادته بیوفته حرفام

نظرات (۰ نظر)

ارسال نظر

00:00 00:00