آهنگ های ویژه بیشتر
00:00 00:00

متن ترانه 'پیله'

میدونم دلیل بیخوابیت منم
حق میدم اگه بگی من بدم
ولی شکستی با شکستنم
با اینکه باعث حال بدیات منم
ولی تو خونتو ساختی توو خونم
میدیدم خوبی که خوبم
وقتی شد سایت سایبونم
نذاشتی جا خالیام خالی بمونن

هی اومدی پیله شدی
تا یه روزی پروانه شم
هر دفعه از خودت زدی
تا که من روبراه بشم
دیدم اصن یه فرشته ای
که نمیدیدم توی خوابشم

همیشه من خراب کردم
ولی جور دیگه تو تا کردی
عشقتو کم حساب کردم
دیدم یدونه ی منو دوتا کردی
با اینکه تورو درک نکردم
هی زدم خاکی شونه خالی کردم
قهر میکردی لج میکردم
به هرچی غیر تو بند میکردم
ببخش توقعم بود زیاد
باب میلت نبود لجبازیام
ببخش بدون ناخواسته بود
نذاشتم به چشات خواب بیاد
میدونم دلیل بیخوابیت منم
حق میدم اگه بگی من بدم
ولی شکستی با شکستنم
با اینکه باعث حال بدیات منم
ولی تو خونتو ساختی توو خونم
میدیدم خوبی که خوبم
وقتی شد سایت سایبونم
نذاشتی جا خالیام خالی بمونن

هی اومدی پیله شدی
تا یه روزی پروانه شم
هر دفعه از خودت زدی
تا که من روبراه بشم
دیدم اصن یه فرشته ای
که نمیدیدم توی خوابشم

همیشه من خراب کردم
ولی جور دیگه تو تا کردی
عشقتو کم حساب کردم
دیدم یدونه ی منو دوتا کردی
با اینکه تورو درک نکردم
هی زدم خاکی شونه خالی کردم
قهر میکردی لج میکردم
به هرچی غیر تو بند میکردم
ببخش توقعم بود زیاد
باب میلت نبود لجبازیام
ببخش بدون ناخواسته بود
نذاشتم به چشات خواب بیاد

نظرات (۰ نظر)

ارسال نظر

00:00 00:00