آهنگ های ویژه
00:00 00:00
بنر تبلیغاتی

متن ترانه 'یه دوستی ساده'

وقتی که میرفتیم با پای پیاده
گفتی فقط یادت باشه
یه دوستیه ساده
هیچ حسی نباشه
هیچ عشقی نباشه
یه روز خواستیم جدا بشیم
بریم خیلی ساده

این بارونه چشمام تمومی نداره
آخه دلم برای تو یه بیقراره
گفتی نمیخوامت عاشقت نمیشم
گریه هاتم دیگه برام فایده نداره

دیدی که عاشقت کردم
خودت گفتی که فکر نمیکردم
اینجوری عاشقت بشم
ولی دیدی که عاشقت کردم
اما من واسه تو میمردم
دوسم نداشتی غصه میخوردم
آخرش دل تو رو بردم
آخرش دل تو رو بردم

این بارونه چشمام تمومی نداره
آخه دلم برای تو یه بیقراره
گفتی نمیخوامت عاشقت نمیشم
گریه هاتم دیگه برام فایده نداره
واسه تو میمردم غصتو میخوردم
یواشکی عکستو با خودم میبردم
تا صبح میشستم کنار عکسات
بیدار میموندم غصتو میخوردم

دیدی که عاشقت کردم
خودت گفتی که فکر نمیکردم
اینجوری عاشقت بشم
ولی دیدی که عاشقت کردم
اما من واسه تو میمردم
دوسم نداشتی غصه میخوردم
آخرش دل تو رو بردم
آخرش دل تو رو بردم
وقتی که میرفتیم با پای پیاده
گفتی فقط یادت باشه
یه دوستیه ساده
هیچ حسی نباشه
هیچ عشقی نباشه
یه روز خواستیم جدا بشیم
بریم خیلی ساده

این بارونه چشمام تمومی نداره
آخه دلم برای تو یه بیقراره
گفتی نمیخوامت عاشقت نمیشم
گریه هاتم دیگه برام فایده نداره

دیدی که عاشقت کردم
خودت گفتی که فکر نمیکردم
اینجوری عاشقت بشم
ولی دیدی که عاشقت کردم
اما من واسه تو میمردم
دوسم نداشتی غصه میخوردم
آخرش دل تو رو بردم
آخرش دل تو رو بردم

این بارونه چشمام تمومی نداره
آخه دلم برای تو یه بیقراره
گفتی نمیخوامت عاشقت نمیشم
گریه هاتم دیگه برام فایده نداره
واسه تو میمردم غصتو میخوردم
یواشکی عکستو با خودم میبردم
تا صبح میشستم کنار عکسات
بیدار میموندم غصتو میخوردم

دیدی که عاشقت کردم
خودت گفتی که فکر نمیکردم
اینجوری عاشقت بشم
ولی دیدی که عاشقت کردم
اما من واسه تو میمردم
دوسم نداشتی غصه میخوردم
آخرش دل تو رو بردم
آخرش دل تو رو بردم

نظرات (۰ نظر)

ارسال نظر