آهنگ های ویژه
00:00 00:00

متن ترانه 'آتو'


بت خودم اتو‌ دادم از قصد
یکمی دور شدم عمدا
من اینجوری امتحانت کردم
ببینم دوسم داری اصلا
اره شدی سر بلند
از این به بعد من خودم
کنار توام گلم حتی توی هرج و‌مرج
بذار اینجوری بگم حرفم
کنارت تا اخرش هستم
(گشتم نگرد نبود رو‌دستمون کسی
دوست دارم ولی کاش حسمو لو ندی) ۲ بار
نمیشه نه دلو ‌به تو نداد
دیوونه میکنی منو با اون همه ادا
نمیشه نه بدون تو دیگه سر کرد
هرجایی میری برو‌ ولی زود برگرد
اره شدی سر بلند
از این به بعد من خودم
کنار توام گلم حتی توی هرج و مرج
بذار اینجوری بگم حرفم
کنارت تا اخرش هستم
(گشتم نگرد نبود رو دستمون کسی
دوست دارم ولی کاش حسمو‌لو‌ندی

بت خودم اتو‌ دادم از قصد
یکمی دور شدم عمدا
من اینجوری امتحانت کردم
ببینم دوسم داری اصلا
اره شدی سر بلند
از این به بعد من خودم
کنار توام گلم حتی توی هرج و‌مرج
بذار اینجوری بگم حرفم
کنارت تا اخرش هستم
(گشتم نگرد نبود رو‌دستمون کسی
دوست دارم ولی کاش حسمو لو ندی) ۲ بار
نمیشه نه دلو ‌به تو نداد
دیوونه میکنی منو با اون همه ادا
نمیشه نه بدون تو دیگه سر کرد
هرجایی میری برو‌ ولی زود برگرد
اره شدی سر بلند
از این به بعد من خودم
کنار توام گلم حتی توی هرج و مرج
بذار اینجوری بگم حرفم
کنارت تا اخرش هستم
(گشتم نگرد نبود رو دستمون کسی
دوست دارم ولی کاش حسمو‌لو‌ندی

نظرات (۰ نظر)

ارسال نظر