آهنگ های ویژه
00:00 00:00
بنر تبلیغاتی

متن ترانه 'چشمات'

تو چشمات مرهم درده،تو فالم مرهمی نیست
اسیر چشمتم من عاشقم دردِ کمی نیست
یکی از مادوتا باید فدا می شد تو این عشق
یکی از ما دوتاست که عاشقه،باشه...غمی نیست
شرابن دوتّا چشمات
چه نابن دوتا چشمات
نمی بینن منو،حیف
عذابن دوتا چشمات
تو سرسنگینی بامن،باشه ...اما حق من نیست
گناه من آخه ،چیزی بجز عاشق شدن نیست
نگاهش می کنم تو آینه،اما پیش روم جز
یه مرد زار و سر گردون بی گور و کفن نیست
شرابن دوتّا چشمات
چه نابن دوتا چشمات
نمی بینن منو،حیف
عذابن دوتا چشمات
یکی از ما دوتا خوشبختی رو می بینه،ظلمه
واسه من قسمت بیچارگی سنگینه،ظلمه
واسه یک عده شادی ریخته روی سرتاپاشون
ولی بیچاره ها تقدیرشون غمگینه،ظلمه
شرابن دوتا چشمات
چه نابن دوتا چشمات
نمیبینن منو حیف
عذابن دوتا چشمات
تو چشمات مرهم درده،تو فالم مرهمی نیست
اسیر چشمتم من عاشقم دردِ کمی نیست
یکی از مادوتا باید فدا می شد تو این عشق
یکی از ما دوتاست که عاشقه،باشه...غمی نیست
شرابن دوتّا چشمات
چه نابن دوتا چشمات
نمی بینن منو،حیف
عذابن دوتا چشمات
تو سرسنگینی بامن،باشه ...اما حق من نیست
گناه من آخه ،چیزی بجز عاشق شدن نیست
نگاهش می کنم تو آینه،اما پیش روم جز
یه مرد زار و سر گردون بی گور و کفن نیست
شرابن دوتّا چشمات
چه نابن دوتا چشمات
نمی بینن منو،حیف
عذابن دوتا چشمات
یکی از ما دوتا خوشبختی رو می بینه،ظلمه
واسه من قسمت بیچارگی سنگینه،ظلمه
واسه یک عده شادی ریخته روی سرتاپاشون
ولی بیچاره ها تقدیرشون غمگینه،ظلمه
شرابن دوتا چشمات
چه نابن دوتا چشمات
نمیبینن منو حیف
عذابن دوتا چشمات

نظرات (۰ نظر)

ارسال نظر