آهنگ های ویژه بیشتر
00:00 00:00

متن ترانه 'دور از نفست'

با من چه کردی که تا نامت را میگویم
لباهایم میسوزد
با من چه کردی که تا میخوانم صد ها نی
در نایم میسوزد

میترسم نفسم دور از نفست در سینه بپوسد
دور از منظره ی خندیدن تو آینه بپوسد
آتش گرفتم در قعر دریا
امشب دلم را از این جهنم بیرون بیاور
تا صبح فردا شاید نماند اکنون بیاور
میترسم نفسم دور از نفست در سینه بپوسد
دور از منظره ی خندیدن تو آینه بپوسد

ای شب چشمانت در تاریکی ها راهی روشن
آخرین رویای شب تنهایی ها در جام من
با تو خندیدن
با من چه کردی که تا نامت را میگویم
لباهایم میسوزد
با من چه کردی که تا میخوانم صد ها نی
در نایم میسوزد

میترسم نفسم دور از نفست در سینه بپوسد
دور از منظره ی خندیدن تو آینه بپوسد
آتش گرفتم در قعر دریا
امشب دلم را از این جهنم بیرون بیاور
تا صبح فردا شاید نماند اکنون بیاور
میترسم نفسم دور از نفست در سینه بپوسد
دور از منظره ی خندیدن تو آینه بپوسد

ای شب چشمانت در تاریکی ها راهی روشن
آخرین رویای شب تنهایی ها در جام من
با تو خندیدن

نظرات (۰ نظر)

ارسال نظر

00:00 00:00