آهنگ های ویژه بیشتر
00:00 00:00

متن ترانه 'حس فوق العاده'

یا بگو حرفاتو بدونم
یا بکش آتیشو به جونم
لعنتی میدونی نباشی
نمیتونم نمیتونم

مثلت ندیدم هیچ جا
هیچ جا هیچ جای دنیا
تویی تنها عشق من
میون این آدما

یه اتفاق ساده
تو قلب من افتاده
بهت یه حسی دارم
یه حس فوق العاده

مثلت ندیدم هیچ جا
مثلت ندیدم هیچ جا

هیچ جا هیچ جای دنیا
تویی تنها عشق من
میون این آدما

یه اتفاق ساده
تو قلب من افتاده
بهت یه حسی دارم
یه حس فوق العاده
مثلت ندیدم هیچ جا

یا بگو میمونی همیشه
یا بذار قلبامون یکی شه
من میخوام عاشق شی
بفهمیتو نباشی نمیشه

مثلت ندیدم هیچ جا
هیچ جا هیچ جای دنیا
تویی تنها عشق من
میون این آدما

یه اتفاق ساده
تو قلب من افتاده
بهت یه حسی دارم
یه حس فوق العاده
مثلت ندیدم هیچ جا
یا بگو حرفاتو بدونم
یا بکش آتیشو به جونم
لعنتی میدونی نباشی
نمیتونم نمیتونم

مثلت ندیدم هیچ جا
هیچ جا هیچ جای دنیا
تویی تنها عشق من
میون این آدما

یه اتفاق ساده
تو قلب من افتاده
بهت یه حسی دارم
یه حس فوق العاده

مثلت ندیدم هیچ جا
مثلت ندیدم هیچ جا

هیچ جا هیچ جای دنیا
تویی تنها عشق من
میون این آدما

یه اتفاق ساده
تو قلب من افتاده
بهت یه حسی دارم
یه حس فوق العاده
مثلت ندیدم هیچ جا

یا بگو میمونی همیشه
یا بذار قلبامون یکی شه
من میخوام عاشق شی
بفهمیتو نباشی نمیشه

مثلت ندیدم هیچ جا
هیچ جا هیچ جای دنیا
تویی تنها عشق من
میون این آدما

یه اتفاق ساده
تو قلب من افتاده
بهت یه حسی دارم
یه حس فوق العاده
مثلت ندیدم هیچ جا

نظرات (۰ نظر)

ارسال نظر

00:00 00:00