آهنگ های ویژه بیشتر
00:00 00:00

متن ترانه 'درد شیرین'

خبر داری از این حال خراب
یک بی قراره دیوانه داری
در کنج قلبم یک خانه داری
من عاشقم با آب و تاب
زیبای رویام ای عشق کمیاب
آرام نداره این چشم بی خواب ای
بگو باران ببارد که عطرت را بیارد
کسی هست که در این شب
کسی جز تو ندارد
کسی جز تو ندارد
کجایی سقف شیرین
کجایی بغض سنگین
تو ماندگاری ای عشق
کجای کاری ای عشق
کجای کاری ای عشق
شب و فکر تو و بی خوابی
شب و فکر تو و تنهایی
تو هوای منی نفسای منی
من و حسرت یک دیدارت
که تو دردی و من بیمارت
تو هوای منی

بگو باران ببارد که عطرت را بیارد
کسی هست که در این شب
کسی جز تو ندارد
کسی جز تو ندارد
تیی تو بغض سنگین
تو تویی درد شیرین
تو ماندگاری ای عشق
کجای کاری ای عشق
کجای کاری ای عشق
خبر داری از این حال خراب
یک بی قراره دیوانه داری
در کنج قلبم یک خانه داری
من عاشقم با آب و تاب
زیبای رویام ای عشق کمیاب
آرام نداره این چشم بی خواب ای
بگو باران ببارد که عطرت را بیارد
کسی هست که در این شب
کسی جز تو ندارد
کسی جز تو ندارد
کجایی سقف شیرین
کجایی بغض سنگین
تو ماندگاری ای عشق
کجای کاری ای عشق
کجای کاری ای عشق
شب و فکر تو و بی خوابی
شب و فکر تو و تنهایی
تو هوای منی نفسای منی
من و حسرت یک دیدارت
که تو دردی و من بیمارت
تو هوای منی

بگو باران ببارد که عطرت را بیارد
کسی هست که در این شب
کسی جز تو ندارد
کسی جز تو ندارد
تیی تو بغض سنگین
تو تویی درد شیرین
تو ماندگاری ای عشق
کجای کاری ای عشق
کجای کاری ای عشق

نظرات (۰ نظر)

ارسال نظر

00:00 00:00