آهنگ های ویژه بیشتر
00:00 00:00

متن ترانه 'فکر من نباش'

چجوری هنو وایسادی پام
چیزی ندیدی جُز بدیام
من برات غم بودم کم بودم
اصن جایی دیگه چیزی ازم نگیا
چجوری هنو وایسادی پام
این منه وحشی نمیشه رام
تو مث فرشته ها پاکی
ولی من رفیق نیمه رام

منی که سرت داد زدم
هی طعنه به حرفات زدم
تو انقدر دفاع کردی ازم که
الان باهات یه ایران بدن

فکر من نباش آخه عزیزه جونم
صبوریات آتیش زده به استخونم
چی دیدی از من که باز چشاتو بستی
رو همه دردسرا رو شبای مستیم
فکر من نباش که تو جوونی پیرم
دلتو دست من نده یه روزی میرم
برو و بر نگرد که بسه برات سختی
تو حقته بخندی حقته خوشبختی

منی که سرت داد زدم
هی طعنه به حرفات زدم
تو انقدر دفاع کردی ازم که
الان باهات یه ایران بدن
چجوری هنو وایسادی پام
چیزی ندیدی جُز بدیام
من برات غم بودم کم بودم
اصن جایی دیگه چیزی ازم نگیا
چجوری هنو وایسادی پام
این منه وحشی نمیشه رام
تو مث فرشته ها پاکی
ولی من رفیق نیمه رام

منی که سرت داد زدم
هی طعنه به حرفات زدم
تو انقدر دفاع کردی ازم که
الان باهات یه ایران بدن

فکر من نباش آخه عزیزه جونم
صبوریات آتیش زده به استخونم
چی دیدی از من که باز چشاتو بستی
رو همه دردسرا رو شبای مستیم
فکر من نباش که تو جوونی پیرم
دلتو دست من نده یه روزی میرم
برو و بر نگرد که بسه برات سختی
تو حقته بخندی حقته خوشبختی

منی که سرت داد زدم
هی طعنه به حرفات زدم
تو انقدر دفاع کردی ازم که
الان باهات یه ایران بدن

نظرات (۰ نظر)

ارسال نظر

00:00 00:00