آهنگ های ویژه بیشتر
00:00 00:00

متن ترانه 'مبتلا'

بیا که مبتلات منم
هر لحظه چشم به رات منم
دلم میخواد با تو باشم
از غمِ دنیا رها شم
تو نامهربونی خودت میدونی
اسیره دردم بگو چه کردم
یا کُن جوابم خونه خرابم
یا بعد ازین باش دوای دردم
بیا که مبتلات منم
هر لحظه چشم به رات منم
نازنین یارم تو دلدارم تو دلدارم باش
نازنین یارم تو دلدارم تو دلدارم باش
این دل عاشقه عاشقِ محضه
ازم دور نشو حتی یه لحظه
وقتی تو هستی هیچی نمیخوام
عشقت به همه دنیا می ارزه
آخه هرگز نمیتونم
که بی تو زنده بمونم
تو چه کردی با دلِ من
نمیدونم نمیدونم
بیا که مبتلات منم
هر لحظه چشم بِرات منم
دلم میخواد باتو باشم
از غمِ دنیا رها شم
تو نامهربونی خودت میدونی
اسیرِ دردم بگو چه کردم
یا کُن جوابم خونه خرابم
یا بعد ازین باش دوایِ دردم
بیا که مبتلات منم
بیا که مبتلات منم
هر لحظه چشم به رات منم
دلم میخواد با تو باشم
از غمِ دنیا رها شم
تو نامهربونی خودت میدونی
اسیره دردم بگو چه کردم
یا کُن جوابم خونه خرابم
یا بعد ازین باش دوای دردم
بیا که مبتلات منم
هر لحظه چشم به رات منم
نازنین یارم تو دلدارم تو دلدارم باش
نازنین یارم تو دلدارم تو دلدارم باش
این دل عاشقه عاشقِ محضه
ازم دور نشو حتی یه لحظه
وقتی تو هستی هیچی نمیخوام
عشقت به همه دنیا می ارزه
آخه هرگز نمیتونم
که بی تو زنده بمونم
تو چه کردی با دلِ من
نمیدونم نمیدونم
بیا که مبتلات منم
هر لحظه چشم بِرات منم
دلم میخواد باتو باشم
از غمِ دنیا رها شم
تو نامهربونی خودت میدونی
اسیرِ دردم بگو چه کردم
یا کُن جوابم خونه خرابم
یا بعد ازین باش دوایِ دردم
بیا که مبتلات منم

نظرات (۰ نظر)

ارسال نظر

00:00 00:00