آهنگ های ویژه
00:00 00:00

متن ترانه 'بعضی وقتا'

بعضی وقتا از خودم دلگیرم
یه گوشه تنها تو خودم میرم
سرمو رو زانوهام میذارم
دوباره شمارتو میگیرم
چشامو میبندمو تصویرت
میشه نقاشی رو دیوارا
میدونی من روی چی حساسم
عذابم میدی تو با این کارا
جوابمو نمیدی دیوونه
میدونی چقد برات دلتنگم
خواستم فراموشت کنم نشد
سر تو با یه دنیا میجنگم
اینکه با دنیا میجنگم بس نیست
که تو هم پشتمو خالی کردی
مگه تنها اومدی این راهو
که حالا میخوای تنها برگردی

دنبال یه سقف سادم با تو
سقفی که واسم عین آزادیه
من فقط یه کم عشق ازت میخوام
یه کم عشق مگه چیز زیادیه

اینکه با دنیا میجنگم بس نیست
که تو هم پشتمو خالی کردی
مگه تنها اومدی این راهو
که حالا میخوای تنها برگردی
بعضی وقتا از خودم دلگیرم
یه گوشه تنها تو خودم میرم
سرمو رو زانوهام میذارم
دوباره شمارتو میگیرم
چشامو میبندمو تصویرت
میشه نقاشی رو دیوارا
میدونی من روی چی حساسم
عذابم میدی تو با این کارا
جوابمو نمیدی دیوونه
میدونی چقد برات دلتنگم
خواستم فراموشت کنم نشد
سر تو با یه دنیا میجنگم
اینکه با دنیا میجنگم بس نیست
که تو هم پشتمو خالی کردی
مگه تنها اومدی این راهو
که حالا میخوای تنها برگردی

دنبال یه سقف سادم با تو
سقفی که واسم عین آزادیه
من فقط یه کم عشق ازت میخوام
یه کم عشق مگه چیز زیادیه

اینکه با دنیا میجنگم بس نیست
که تو هم پشتمو خالی کردی
مگه تنها اومدی این راهو
که حالا میخوای تنها برگردی

نظرات (۰ نظر)

ارسال نظر