آهنگ های ویژه
00:00 00:00
بنر تبلیغاتی

متن ترانه 'زده به سرم'

زده به سرم به تو زندگیمو بسپارم
آخه به تو حس دارم
زده به سرم بگم میخوامت چون مثل من
معلومه داری توام حس به من

خُب معلومه همه چشمارو تو زومه
آخه مگه هست قشنگ تر از تو توی منظومه
نبینم چشات یه ثانیه ام به من نباشن و
با این اداهات یعنی نمیرم برات
با این کارا رسیدی تنها به منظورت
وقتی که میگم عاشقتم نگو چیه منظورت
الکی که نیست
این حسی که دارم به تو از عادیا که نیست
الکی که نیست

حواستو جم کن حواست یه وقت جایی نره
دلی که بهم دادی باشه یادت فقط ماله منه
اصن دل نکن از من فکر نکن بگذرم ازت
بمون فقط

خُب معلومه همه چشمارو تو زومه
آخه مگه هست قشنگ تر از تو توی منظومه
نبینم چشات یه ثانیه ام به من نباشن و
با این اداهات یعنی نمیرم برات
با این کارا رسیدی تنها به منظورت
وقتی که میگم عاشقتم نگو چیه منظورت
الکی که نیست
این حسی که دارم به تو از عادیا که نیست
الکی که نیست
زده به سرم به تو زندگیمو بسپارم
آخه به تو حس دارم
زده به سرم بگم میخوامت چون مثل من
معلومه داری توام حس به من

خُب معلومه همه چشمارو تو زومه
آخه مگه هست قشنگ تر از تو توی منظومه
نبینم چشات یه ثانیه ام به من نباشن و
با این اداهات یعنی نمیرم برات
با این کارا رسیدی تنها به منظورت
وقتی که میگم عاشقتم نگو چیه منظورت
الکی که نیست
این حسی که دارم به تو از عادیا که نیست
الکی که نیست

حواستو جم کن حواست یه وقت جایی نره
دلی که بهم دادی باشه یادت فقط ماله منه
اصن دل نکن از من فکر نکن بگذرم ازت
بمون فقط

خُب معلومه همه چشمارو تو زومه
آخه مگه هست قشنگ تر از تو توی منظومه
نبینم چشات یه ثانیه ام به من نباشن و
با این اداهات یعنی نمیرم برات
با این کارا رسیدی تنها به منظورت
وقتی که میگم عاشقتم نگو چیه منظورت
الکی که نیست
این حسی که دارم به تو از عادیا که نیست
الکی که نیست

نظرات (۰ نظر)

ارسال نظر