آهنگ های ویژه بیشتر
00:00 00:00

متن ترانه 'توپ و تور'

تو داری دنیارو بازم تکون میدی
غیرتتو داری بهش نشون میدی
برای این مردم خاطره سازی کن
برای شادیشون مردونه بازی کن

این توپ و تور و تو
این عشق بی نظیر
سرت رو قهرمان
دیگه بالا بگیر

ایران ایران خاک عزیزم ایران

نگاه کن وطنم خاک عزیزم
ببین ایران من کسی که اینجا
خیره به دستاته کل جهانه

ببر صداتو بالاتر از اینا
بذار دنیا حقیقتو بدونه
یه ایرانی همیشه قهرمانه

قلب یه ایرانُ گرفتی تو مشتت
میچرخه هر بازی رو ضرب انگشتت


این توپ و تور و تو
این عشق بی نظیر
سرت رو قهرمان
دیگه بالا بگیر

ایران ایران خاک عزیزم ایران

نگاه کن وطنم خاک عزیزم
ببین ایران من، کسی که اینجا
خیره به دستاته کل جهانه

ببر صداتو بالاتر از اینا
بذار دنیا حقیقتو بدونه
یه ایرانی همیشه قهرمانه
تو داری دنیارو بازم تکون میدی
غیرتتو داری بهش نشون میدی
برای این مردم خاطره سازی کن
برای شادیشون مردونه بازی کن

این توپ و تور و تو
این عشق بی نظیر
سرت رو قهرمان
دیگه بالا بگیر

ایران ایران خاک عزیزم ایران

نگاه کن وطنم خاک عزیزم
ببین ایران من کسی که اینجا
خیره به دستاته کل جهانه

ببر صداتو بالاتر از اینا
بذار دنیا حقیقتو بدونه
یه ایرانی همیشه قهرمانه

قلب یه ایرانُ گرفتی تو مشتت
میچرخه هر بازی رو ضرب انگشتت


این توپ و تور و تو
این عشق بی نظیر
سرت رو قهرمان
دیگه بالا بگیر

ایران ایران خاک عزیزم ایران

نگاه کن وطنم خاک عزیزم
ببین ایران من، کسی که اینجا
خیره به دستاته کل جهانه

ببر صداتو بالاتر از اینا
بذار دنیا حقیقتو بدونه
یه ایرانی همیشه قهرمانه

نظرات (۰ نظر)

ارسال نظر

00:00 00:00