آهنگ های ویژه بیشتر
00:00 00:00

متن ترانه '2 قلب'

رابطم با تو خوب ولی با همه تو پیچم
واسه هرکی صدم ولی بغل تو هیچم
مگه داریم اصن باشی پیشم و نخندم
میشه ان دفعه من خودم موهاتو ببندم
چه قشنگ شده رابطمون
شدی تو آسمون من ماه تموم
نمیدونم اصن کی عاشقت شدم
از وقتی دیدمت دلم ماته هنوز

تو با همه ی آدما فرق داری
میبری دل مارو تو حق داری
انگار رو صورتت به جا
چشای خوشگلت دو تا قلب داری

آخ عجب ماهی چه اخلاقی
چقدر وقتی که میخندی تو جذابی
به کی رفتی که اینقدر خوشگل و نازی
چقدر از همه بیشتر من و میشناسی

چه قشنگ شده رابطمون
شدی تو آسمون من ماه تموم
نمیدونم اصن کی عاشقت شدم
از وقتی دیدمت دلم ماته هنوز

تو با همه ی آدما فرق داری
میبری دل مارو تو حق داری
انگار رو صورتت به جا
چشای خوشگلت دو تا قلب داری
رابطم با تو خوب ولی با همه تو پیچم
واسه هرکی صدم ولی بغل تو هیچم
مگه داریم اصن باشی پیشم و نخندم
میشه ان دفعه من خودم موهاتو ببندم
چه قشنگ شده رابطمون
شدی تو آسمون من ماه تموم
نمیدونم اصن کی عاشقت شدم
از وقتی دیدمت دلم ماته هنوز

تو با همه ی آدما فرق داری
میبری دل مارو تو حق داری
انگار رو صورتت به جا
چشای خوشگلت دو تا قلب داری

آخ عجب ماهی چه اخلاقی
چقدر وقتی که میخندی تو جذابی
به کی رفتی که اینقدر خوشگل و نازی
چقدر از همه بیشتر من و میشناسی

چه قشنگ شده رابطمون
شدی تو آسمون من ماه تموم
نمیدونم اصن کی عاشقت شدم
از وقتی دیدمت دلم ماته هنوز

تو با همه ی آدما فرق داری
میبری دل مارو تو حق داری
انگار رو صورتت به جا
چشای خوشگلت دو تا قلب داری

نظرات (۰ نظر)

ارسال نظر

00:00 00:00