آهنگ های ویژه
00:00 00:00

متن ترانه 'هیچ و پوچ'

من همونم که آدم حسابم نکردن
گفتم برمو کشکم رو بسابم اقلا
تو تنهاییام با سگمم هم قدم شدم
نگو تنهاییتو مرد من بد تر از توام
وسط یه مجله صفحه ی جدولم پُرم
ولی نمیخوام جلوی کسی قد علم کنم
لباس پیاده رو بدون پرو میخرم
به تو میرسم قیمتش رو بلوف میزنم
دلم خوشه به کتونی آدیداس اصلم
این عقده هم شد عادی واسه نسلم
وقتی آرزوها یکی یکی پشت ویترین
خاک میخورن تو زندگی رو فحش نمیدی
من تموم زندگیمو ریختم بهم لباس شیکم
به تن ندارم دیر وقت شب قدم میزنم
از این سمت تا اون سمت شهر
من تموم زندگیمو ریختم بهم

خب تو میگی مهمه نوحه خوندنم و
اما یه حسی میخواد حتی نوحه خوندنم
اصلا من کویتی پورم
من از تو خیلی دورم من دو بیتی تورم
حرف حق زدمو راهو چاه نشون دادم
من به مردمی که کورن
من کویتی پورم من از تو خیلی دورم
من دوبیتی تورم
حرف حق زدمو راهو چاه نشون دادم
من به مردمی که کورن

من بدم که فحش نمیدم از روی عادت
بده رپ گوش بدی کنار خونوادت
رپ یعنی اعتراض و فریاد رفیق
رنگ زرد و درد و رنجو توی حرفام ببین
سمت رپ نرفتم که با تو کل کل کنمو
رپ نوشتم که عقده هامو کمتر کنم
رپ رو واسه من یه طور دیگه معنی کردی

کلمه بدون من دوا نمیشه دردی از من
کتاب تاریخت از پدر من هیچی توش نیست
چون یه آدم عادی باشی همیشه هیچ و پوچی
باید مشق رویاهاتو بریزی تو باغچه گل بگیری
باید ماکت آرزوهاتو بچینی رو تاغچه هی ببینی
چقدر بریدی نبود رشد ما در اون حد
دیدی هیشکی پشتت نبود کی پشت ما در اومد
ببین اینجا بحث پوله نه بحث سلیقه
جواب بعضی حرفا یه نفس عمیقه

خُب تو میگی مهمه نوحه خوندنم و
اما یه حسی میخواد حتی نوحه خوندنم
اصلا من کویتی پورم
من از تو خیلی دورم من دو بیتی تورم
حرف حق زدمو راهو چاه نشون دادم
من به مردمی که کورن
من کویتی پورم من از تو خیلی دورم
من دوبیتی تورم
حرف حق زدمو راهو چاه نشون دادم
من به مردمی که کورن
من همونم که آدم حسابم نکردن
گفتم برمو کشکم رو بسابم اقلا
تو تنهاییام با سگمم هم قدم شدم
نگو تنهاییتو مرد من بد تر از توام
وسط یه مجله صفحه ی جدولم پُرم
ولی نمیخوام جلوی کسی قد علم کنم
لباس پیاده رو بدون پرو میخرم
به تو میرسم قیمتش رو بلوف میزنم
دلم خوشه به کتونی آدیداس اصلم
این عقده هم شد عادی واسه نسلم
وقتی آرزوها یکی یکی پشت ویترین
خاک میخورن تو زندگی رو فحش نمیدی
من تموم زندگیمو ریختم بهم لباس شیکم
به تن ندارم دیر وقت شب قدم میزنم
از این سمت تا اون سمت شهر
من تموم زندگیمو ریختم بهم

خب تو میگی مهمه نوحه خوندنم و
اما یه حسی میخواد حتی نوحه خوندنم
اصلا من کویتی پورم
من از تو خیلی دورم من دو بیتی تورم
حرف حق زدمو راهو چاه نشون دادم
من به مردمی که کورن
من کویتی پورم من از تو خیلی دورم
من دوبیتی تورم
حرف حق زدمو راهو چاه نشون دادم
من به مردمی که کورن

من بدم که فحش نمیدم از روی عادت
بده رپ گوش بدی کنار خونوادت
رپ یعنی اعتراض و فریاد رفیق
رنگ زرد و درد و رنجو توی حرفام ببین
سمت رپ نرفتم که با تو کل کل کنمو
رپ نوشتم که عقده هامو کمتر کنم
رپ رو واسه من یه طور دیگه معنی کردی

کلمه بدون من دوا نمیشه دردی از من
کتاب تاریخت از پدر من هیچی توش نیست
چون یه آدم عادی باشی همیشه هیچ و پوچی
باید مشق رویاهاتو بریزی تو باغچه گل بگیری
باید ماکت آرزوهاتو بچینی رو تاغچه هی ببینی
چقدر بریدی نبود رشد ما در اون حد
دیدی هیشکی پشتت نبود کی پشت ما در اومد
ببین اینجا بحث پوله نه بحث سلیقه
جواب بعضی حرفا یه نفس عمیقه

خُب تو میگی مهمه نوحه خوندنم و
اما یه حسی میخواد حتی نوحه خوندنم
اصلا من کویتی پورم
من از تو خیلی دورم من دو بیتی تورم
حرف حق زدمو راهو چاه نشون دادم
من به مردمی که کورن
من کویتی پورم من از تو خیلی دورم
من دوبیتی تورم
حرف حق زدمو راهو چاه نشون دادم
من به مردمی که کورن

نظرات (۰ نظر)

ارسال نظر