آهنگ های ویژه بیشتر
00:00 00:00

متن ترانه 'همگناه'

خرابش کردی خونه ی آرزو رو
اون عشق بینمون و سرما زد
شب دوتامون سیاهه اما
سیاهیاش فرق دارن با هم
همگناهت میشم مثل خودت
میرم و دور میشم عزیزم
یکمی تنها بمونی میفهمی
چی کشیده قلب مریضم

یه کاری کردی با من
که دلم نمیخواد دیگه با تو روبرو شم
من حتی دیگه اون لباسی رو
که توش عاشقت بودم نمیپوشم
تو که بودی بود همه چی سر جا خودش
مث قلبم پیشت
آخه به من بگو مگه انقد راحت
آدم عوض میشه

عشق مث عطر نیست بپره زود
یا مث چوب بسوزه دود بشه
خیلی سخته بشینی ببینی
قدم قدم میره که از تو دور بشه
من باورم نمیشد گل رابطمون
اینجوری پوچ بشه

یه کاری کردی با من
که دلم نمیخواد دیگه با تو روبرو شم
من حتی دیگه اون لباسی رو
که توش عاشقت بودم نمیپوشم
تو که بودی بود همه چی سر جا خودش
مث قلبم پیشت
آخه به من بگو مگه انقد راحت
آدم عوض میشه
خرابش کردی خونه ی آرزو رو
اون عشق بینمون و سرما زد
شب دوتامون سیاهه اما
سیاهیاش فرق دارن با هم
همگناهت میشم مثل خودت
میرم و دور میشم عزیزم
یکمی تنها بمونی میفهمی
چی کشیده قلب مریضم

یه کاری کردی با من
که دلم نمیخواد دیگه با تو روبرو شم
من حتی دیگه اون لباسی رو
که توش عاشقت بودم نمیپوشم
تو که بودی بود همه چی سر جا خودش
مث قلبم پیشت
آخه به من بگو مگه انقد راحت
آدم عوض میشه

عشق مث عطر نیست بپره زود
یا مث چوب بسوزه دود بشه
خیلی سخته بشینی ببینی
قدم قدم میره که از تو دور بشه
من باورم نمیشد گل رابطمون
اینجوری پوچ بشه

یه کاری کردی با من
که دلم نمیخواد دیگه با تو روبرو شم
من حتی دیگه اون لباسی رو
که توش عاشقت بودم نمیپوشم
تو که بودی بود همه چی سر جا خودش
مث قلبم پیشت
آخه به من بگو مگه انقد راحت
آدم عوض میشه

نظرات (۰ نظر)

ارسال نظر

00:00 00:00