آهنگ های ویژه بیشتر
00:00 00:00

متن ترانه 'یاس پر پر'

با اشکات سیلی راه افتاد
دلم رو با خودت بردی
نمیتونم بگن حرفی
بدون یاس میمردی
کنار سنگ های سخت
تن بی جون اون پیداست
بدون بچتی امشب
حالا که یاس اون بالاست

چقدر این لحظه ها سخته
ببینم اشکاتو مادر
کنار بچتی اما شده این یاس تو پر پر

دیگه جونی نمونده تا بلند شی
از زمین اما کنارت مانده ایم مادر
اخ کنار تو همین حالا
واست تا آه دلگیرت جهانی رو تو سوزوندی
با اشکای نفسگیرت آی دلمو سخت لرزوندی

چقدر این لحظه ها سخته
ببینم اشکاتو مادر
کنار بچتی اما شده این یاس تو پر پر
با اشکات سیلی راه افتاد
دلم رو با خودت بردی
نمیتونم بگن حرفی
بدون یاس میمردی
کنار سنگ های سخت
تن بی جون اون پیداست
بدون بچتی امشب
حالا که یاس اون بالاست

چقدر این لحظه ها سخته
ببینم اشکاتو مادر
کنار بچتی اما شده این یاس تو پر پر

دیگه جونی نمونده تا بلند شی
از زمین اما کنارت مانده ایم مادر
اخ کنار تو همین حالا
واست تا آه دلگیرت جهانی رو تو سوزوندی
با اشکای نفسگیرت آی دلمو سخت لرزوندی

چقدر این لحظه ها سخته
ببینم اشکاتو مادر
کنار بچتی اما شده این یاس تو پر پر

نظرات (۱ نظر)

ارسال نظر

  • javad
    پنج شنبه ۲۲ فروردین ۱۳۹۲ پاسخ

    :yes:

00:00 00:00