آهنگ های ویژه
00:00
00:00
00:00 00:00

متن ترانه 'تو'

دل از من دلبری از تو
سر از من سروری از تو
دل خون و خراب از من
رُخِ حور و پری از تو
شب از من روز خوش از تو
دو چشم زنده کُش از تو
غم از من خنده مال تو
همیشه خوش به حال تو
 
آرامش جانم هرشب نگرانم 
فردا تو نباشی دیوانه بمانم
عاشق تر از آنم غیر از تو بخوانم 
تو جان و جهانی ای روح و روانم
 
من شبم ماهم تویی
من غمم آهم تویی
تو چه میخواهی که من
هرچه میخواهم تویی 
سر و سامانم بیا 
ای همه جانم بیا
از که پرسم خانه ات 
من نمیدانم بیا

آرامش جانم هرشب نگرانم 
فردا تو نباشی دیوانه بمانم
عاشق تر از آنم غیر از تو بخوانم 
تو جان و جهانی ای روح و روانم
دل از من دلبری از تو
سر از من سروری از تو
دل خون و خراب از من
رُخِ حور و پری از تو
شب از من روز خوش از تو
دو چشم زنده کُش از تو
غم از من خنده مال تو
همیشه خوش به حال تو
 
آرامش جانم هرشب نگرانم 
فردا تو نباشی دیوانه بمانم
عاشق تر از آنم غیر از تو بخوانم 
تو جان و جهانی ای روح و روانم
 
من شبم ماهم تویی
من غمم آهم تویی
تو چه میخواهی که من
هرچه میخواهم تویی 
سر و سامانم بیا 
ای همه جانم بیا
از که پرسم خانه ات 
من نمیدانم بیا

آرامش جانم هرشب نگرانم 
فردا تو نباشی دیوانه بمانم
عاشق تر از آنم غیر از تو بخوانم 
تو جان و جهانی ای روح و روانم

نظرات (۰ نظر)

ارسال نظر