آهنگ های ویژه بیشتر
00:00 00:00

متن ترانه 'اهلی'

نمیدونی چه دردی بود
عذاب بی تو خوابیدن
تحمل کردن ساعت
رو دیوار سکوت من عزیزم

خیالم پیش تو بود و
نگاهم روی درز طاق
فقط گاهی دلم خوش بود
به این موها رو این سنجاق
عزیزم عزیزم

شاید حال تو باعث شه
بازم اون مرد قبلی شم
بدون تو مگه می شه
منه ولگرد اهلی شم
چقد خوبه که برگشتی
چه زیباتر شدی این بار
عجب خوش رنگن این موها
اونو از روسرت وردار
تو خواب این روز و می دیدم
همیشه توی این سالا
که برگشتی و من میگم
حلاله بوسه از حالا

تموم مدت این روزا
تموم زندگیم این بود
یه لیوان چایی تلخ و
یه نخ سیگار زیر هود

ریه م پُر میشد از آه و
شبام از دود و تنهایی
واسه مَردت همین بسه
که تو این لحظه اینجایی

نگاهت میگه میتونی
از امشب پیش من باشی
بخوابی پیشم و فردا
تو آغوش خودم پاشی
نمیدونی چه دردی بود
عذاب بی تو خوابیدن
تحمل کردن ساعت
رو دیوار سکوت من عزیزم

خیالم پیش تو بود و
نگاهم روی درز طاق
فقط گاهی دلم خوش بود
به این موها رو این سنجاق
عزیزم عزیزم

شاید حال تو باعث شه
بازم اون مرد قبلی شم
بدون تو مگه می شه
منه ولگرد اهلی شم
چقد خوبه که برگشتی
چه زیباتر شدی این بار
عجب خوش رنگن این موها
اونو از روسرت وردار
تو خواب این روز و می دیدم
همیشه توی این سالا
که برگشتی و من میگم
حلاله بوسه از حالا

تموم مدت این روزا
تموم زندگیم این بود
یه لیوان چایی تلخ و
یه نخ سیگار زیر هود

ریه م پُر میشد از آه و
شبام از دود و تنهایی
واسه مَردت همین بسه
که تو این لحظه اینجایی

نگاهت میگه میتونی
از امشب پیش من باشی
بخوابی پیشم و فردا
تو آغوش خودم پاشی

نظرات (۰ نظر)

ارسال نظر

00:00 00:00