آهنگ های ویژه
00:00 00:00

متن ترانه 'عشق تویی'

تو پَرت نمیزنم بس که تو دلربایی
من دلم تنگ شده بود معلومه پس کجایی
دیوونه خوبی یا چی چشات که بی نظیره
من نمیذارم هیشکی عشقمو ازت بگیره
تو هوامو داشته باش من که هواتو دارم
قطع و وصل نکن بگو گلم صداتو دارم
تو پرت نمیزنم عشق تویی نازنینم

رو زبون میوفته عشقمون بمون
تورو پرت کرده خدا از آسمون
واسه آرامش قلب من بیا
بیخیال قبلیا و بعدیا

من گرفتمت که عاشقت بشم
نیومد غیر تو هیشکی به چشم
نمیاد هیشکی به غیر تو به چشم
تو حوالی خودم نفس بکش
تورو دوست دارم و بت سر میزنم
بخدا سخته ازت دل میکنم
همه دنیای منی دیوونه
تو بری چی از دلم میمونه

رو زبون میوفته عشقمون بمون
تورو پرت کرده خدا از آسمون
واسه آرامش قلب من بیا
بیخیال قبلیا و بعدیا
تو رو دوس دارمو بت سر میزنم....
به خدا سخته ...ازت دل بکنم....
واسه آرامشه...قلب من بیا....
بی خیاله ....فبلیا و بعدیا...
نمیاد هیشکی به غیر از تو به چش
تو حوالی خودم نفس بکش
همه دنیای منی دیونه
تو بری چی از دلم میمونه
تو پَرت نمیزنم بس که تو دلربایی
من دلم تنگ شده بود معلومه پس کجایی
دیوونه خوبی یا چی چشات که بی نظیره
من نمیذارم هیشکی عشقمو ازت بگیره
تو هوامو داشته باش من که هواتو دارم
قطع و وصل نکن بگو گلم صداتو دارم
تو پرت نمیزنم عشق تویی نازنینم

رو زبون میوفته عشقمون بمون
تورو پرت کرده خدا از آسمون
واسه آرامش قلب من بیا
بیخیال قبلیا و بعدیا

من گرفتمت که عاشقت بشم
نیومد غیر تو هیشکی به چشم
نمیاد هیشکی به غیر تو به چشم
تو حوالی خودم نفس بکش
تورو دوست دارم و بت سر میزنم
بخدا سخته ازت دل میکنم
همه دنیای منی دیوونه
تو بری چی از دلم میمونه

رو زبون میوفته عشقمون بمون
تورو پرت کرده خدا از آسمون
واسه آرامش قلب من بیا
بیخیال قبلیا و بعدیا
تو رو دوس دارمو بت سر میزنم....
به خدا سخته ...ازت دل بکنم....
واسه آرامشه...قلب من بیا....
بی خیاله ....فبلیا و بعدیا...
نمیاد هیشکی به غیر از تو به چش
تو حوالی خودم نفس بکش
همه دنیای منی دیونه
تو بری چی از دلم میمونه

نظرات (۰ نظر)

ارسال نظر