آهنگ های ویژه
00:00 00:00

متن ترانه 'هزار و یک شب'

حواسم نبود و نفهمیدم
ناگهان دیدم عاشقت هستم
حواسم نبود و نفهمیدی
در همان یک دم دل به تو بستم
با تو دلم را میزنم به دریا
دست تورو نمیدد دست من از دست
با منه تنها نفس نفس بمان بمان
که بی تو قلبم یک شعله یخ بسته از آتش عشق است

بی خواب چشمان توام زیبا
بیتاب عطر ناب گیسویت
با قصه ای دیگر خوابم نخواهد برد
غیر از هزار و یک شب مویت

تا دیدمت دل از همه دلها بریدم
جز خنده ات خیری از این دنیا ندیدم
شادم از این که غم عشقت چشیدم
شادم که ناز نگاهت را خریدم
با تو دلم را میزنم به دریا
دست تورا نمیدد دست من از دست
با منه تنها نفس نفس بمان بمان
که بی تو قلبم یک شعله یخ بسته از آتش عشق است

بی خواب چشمان توام زیبا
بیتاب عطر ناب گیسویت
با قصه ای دیگر خوابم نخواهد برد
غیر از هزار و یک شب مویت
حواسم نبود و نفهمیدم
ناگهان دیدم عاشقت هستم
حواسم نبود و نفهمیدی
در همان یک دم دل به تو بستم
با تو دلم را میزنم به دریا
دست تورو نمیدد دست من از دست
با منه تنها نفس نفس بمان بمان
که بی تو قلبم یک شعله یخ بسته از آتش عشق است

بی خواب چشمان توام زیبا
بیتاب عطر ناب گیسویت
با قصه ای دیگر خوابم نخواهد برد
غیر از هزار و یک شب مویت

تا دیدمت دل از همه دلها بریدم
جز خنده ات خیری از این دنیا ندیدم
شادم از این که غم عشقت چشیدم
شادم که ناز نگاهت را خریدم
با تو دلم را میزنم به دریا
دست تورا نمیدد دست من از دست
با منه تنها نفس نفس بمان بمان
که بی تو قلبم یک شعله یخ بسته از آتش عشق است

بی خواب چشمان توام زیبا
بیتاب عطر ناب گیسویت
با قصه ای دیگر خوابم نخواهد برد
غیر از هزار و یک شب مویت

نظرات (۰ نظر)

ارسال نظر