آهنگ های ویژه
00:00 00:00

متن ترانه 'هیچی نپرس'

هیچی نپرس که قلب من آتیش گرفته
هیچی نپرس که روزگار بازیش گرفته
چجوری باورم بشه تنهام گذاشته
بهم نگو از اولش دوستم نداشته

دیدی چه زود هرچی که بود
مثل یه خواب تموم شد
خندیدنش عطر تنش
دوباره آرزوم شد
هیچی نپرس
یه بغض تلخ راه گلومو بسته
اون که خودش غرورمه
غرورمو شکسته

هیچی نپرس
نمیدونم نفس ندارم
فقط بهم کمک بکن دووم بیارم
میترسم امشب بمیرم
به یاد چشماش

هیچی نپرس
یه امشبمو مواظبم باش
دیدی چه زود هرچی که بود
مثل یه خواب تموم شد
خندیدنش عطر تنش
دوباره آرزوم شد

هیچی نپرس
یه بغض تلخ راه گلومو بسته
اون که خودش غرورمه
غرورمو شکسته

دیدی چه زود هرچی که بود
مثل یه خواب تموم شد
خندیدنش عطر تنش
دوباره آرزوم شد

هیچی نپرس
یه بغض تلخ راه گلومو بسته
اون که خودش غرورمه
غرورمو شکسته
هیچی نپرس که قلب من آتیش گرفته
هیچی نپرس که روزگار بازیش گرفته
چجوری باورم بشه تنهام گذاشته
بهم نگو از اولش دوستم نداشته

دیدی چه زود هرچی که بود
مثل یه خواب تموم شد
خندیدنش عطر تنش
دوباره آرزوم شد
هیچی نپرس
یه بغض تلخ راه گلومو بسته
اون که خودش غرورمه
غرورمو شکسته

هیچی نپرس
نمیدونم نفس ندارم
فقط بهم کمک بکن دووم بیارم
میترسم امشب بمیرم
به یاد چشماش

هیچی نپرس
یه امشبمو مواظبم باش
دیدی چه زود هرچی که بود
مثل یه خواب تموم شد
خندیدنش عطر تنش
دوباره آرزوم شد

هیچی نپرس
یه بغض تلخ راه گلومو بسته
اون که خودش غرورمه
غرورمو شکسته

دیدی چه زود هرچی که بود
مثل یه خواب تموم شد
خندیدنش عطر تنش
دوباره آرزوم شد

هیچی نپرس
یه بغض تلخ راه گلومو بسته
اون که خودش غرورمه
غرورمو شکسته

نظرات (۰ نظر)

ارسال نظر