آهنگ های ویژه
00:00 00:00

متن ترانه 'مورچه داره'

شما خونتون مورچه داره نه نداره
شما خونتون مورچه داره نه نداره
شما خونتون مورچه داره نه نداره

انگاری داره نه نداره
پس چرا میلرزه تنم
اتیش گرفته پیرهنم
انگاری داغه بدنم

شما خونتون مورچه داره
شما خونتون مورچه داره

پس چرا من تب میکنم فکرای بد بد میکنم
عشق تو ور رد میکنم

شما خونتون مورچه داره
شما خونتون مورچه داره

شما خونتون مورچه داره تو چشات مورچه داره
لای کتابات مورچه داره لباسات مورچه داره
شما خونتون مورچه داره
حمومک مورچه داره دوروبرش کوچه داره

شما که سواد دارین با صد سوال هزار و یک جواب دارین
صد ملیون جهاز دارین بگو ببینم شما خونتون مورچه دارین
اخه این درسته که ماشین بابات پورشه باشه توی چایتون مورچه باشه
از خونتون کله پاچه مورچه باشه بگو ببینم شما خونتون مورچه دارین

پس چرا میلرزه تنم
اتیش گرفته پیرهنم
انگاری داغه بدنم

شما خونتون مورچه داره
شما خونتون مورچه داره
پس چرا من تب میکنم فکرای بد بد میکنم

عشق تو ور رد میکنم
شما خونتون مورچه داره
شما خونتون مورچه داره
سه برادر خداوردی
شما خونتون مورچه داره نه نداره
شما خونتون مورچه داره نه نداره
شما خونتون مورچه داره نه نداره

انگاری داره نه نداره
پس چرا میلرزه تنم
اتیش گرفته پیرهنم
انگاری داغه بدنم

شما خونتون مورچه داره
شما خونتون مورچه داره

پس چرا من تب میکنم فکرای بد بد میکنم
عشق تو ور رد میکنم

شما خونتون مورچه داره
شما خونتون مورچه داره

شما خونتون مورچه داره تو چشات مورچه داره
لای کتابات مورچه داره لباسات مورچه داره
شما خونتون مورچه داره
حمومک مورچه داره دوروبرش کوچه داره

شما که سواد دارین با صد سوال هزار و یک جواب دارین
صد ملیون جهاز دارین بگو ببینم شما خونتون مورچه دارین
اخه این درسته که ماشین بابات پورشه باشه توی چایتون مورچه باشه
از خونتون کله پاچه مورچه باشه بگو ببینم شما خونتون مورچه دارین

پس چرا میلرزه تنم
اتیش گرفته پیرهنم
انگاری داغه بدنم

شما خونتون مورچه داره
شما خونتون مورچه داره
پس چرا من تب میکنم فکرای بد بد میکنم

عشق تو ور رد میکنم
شما خونتون مورچه داره
شما خونتون مورچه داره
سه برادر خداوردی

نظرات (۰ نظر)

ارسال نظر