آهنگ های ویژه
00:00 00:00

متن ترانه 'مثل گل'

مث گل نشستی توی باغچه قلبم
درمون دردم با همه سردم
با تو گرمم درمون دردم
مثل ماه میمونی تو شبای تنهایی من
میخوام تا بخوابی دم گوشت لالایی بگم
میشه دست بکشم مرتب کنم موهاتو من
میخوام تا میتونم جلو همه پُزتو بدم

زندگی میره جلو مشتی وار عین آقا تختی
عاشق شدم عاشق قدرت وای میسم رو بلندی
توام بغلم وایسادی نداریم انرژی منفی
مث خودم جنگی مهربونم و گنگی

مث گُل نشستی توی باغچه قلبم
درمون دردم با همه سردم
با تو گرمم درمون دردم
مثل ماه میمونی تو شبای تنهایی من
میخوام تا بخوابی دم گوشت لالایی بگم
میشه دست بکشم مرتب کنم موهاتو من
میخوام تا میتونم جلو همه پُزتو بدم

امان از نگاه تو که تو ذهنم میمونه
صدای تو توو گوشم میمونه
میگه بمون با من دووم بیار
من عاشقم با من بیا
مثل یه پروانه میگردم همش دور تو
کسی به چشم نمیاد فقط خود تو

مثل ماه میمونی تو شبای تنهایی من
میخوام تا بخوابی دم گوشت لالایی بگم
میشه دست بکشم مرتب کنم موهاتو من
میخوام تا میتونم جلو همه پُزتو بدم
مث گل نشستی توی باغچه قلبم
درمون دردم با همه سردم
با تو گرمم درمون دردم
مثل ماه میمونی تو شبای تنهایی من
میخوام تا بخوابی دم گوشت لالایی بگم
میشه دست بکشم مرتب کنم موهاتو من
میخوام تا میتونم جلو همه پُزتو بدم

زندگی میره جلو مشتی وار عین آقا تختی
عاشق شدم عاشق قدرت وای میسم رو بلندی
توام بغلم وایسادی نداریم انرژی منفی
مث خودم جنگی مهربونم و گنگی

مث گُل نشستی توی باغچه قلبم
درمون دردم با همه سردم
با تو گرمم درمون دردم
مثل ماه میمونی تو شبای تنهایی من
میخوام تا بخوابی دم گوشت لالایی بگم
میشه دست بکشم مرتب کنم موهاتو من
میخوام تا میتونم جلو همه پُزتو بدم

امان از نگاه تو که تو ذهنم میمونه
صدای تو توو گوشم میمونه
میگه بمون با من دووم بیار
من عاشقم با من بیا
مثل یه پروانه میگردم همش دور تو
کسی به چشم نمیاد فقط خود تو

مثل ماه میمونی تو شبای تنهایی من
میخوام تا بخوابی دم گوشت لالایی بگم
میشه دست بکشم مرتب کنم موهاتو من
میخوام تا میتونم جلو همه پُزتو بدم

نظرات (۰ نظر)

ارسال نظر