آهنگ های ویژه
00:00 00:00

متن ترانه 'محکوم'

دلم تو کوچه ی یادت داره بیهوده میگرده
از اون روزی که تقدیرم من و از تو جدا کرده
چقدر سخته جدا بدون از اون که عاشقش هستی
بشی محکوم احساست بدین دل به شب و مستی

به یادت گریه سر دادم به یاده تو که دل کندی
نمیدونم تو این شب ها چطور چشماتو میبندی
به یادت گریه سر دادم به یاده تو که دل کندی
نمیدونم تو این شب ها چطور چشماتو میبندی

دیگه خسته از این دردم که عاشق باشم و بیدار
بگم اسم تو رو هر شب برای این دل بیمار
چقدر داغونم از گریه چقدر دلتنگ لبخندم
نمیدونی تو این شب ها چطور چشمامو میبندم

دلم تو کوچه ی یادت داره بیهوده میگرده
از اون روزی که تقدیرم من از تو جدا کرده
چقدر سخته جدا بدون از اون که عاشقش هستی
بشی محکوم احساست بدین دل به شب و مستی

به یادت گریه سر دادم به یاده تو که دل کندی
نمیدونم تو این شب ها چطور چشماتو میبندی
به یادت گریه سر دادم به یاده تو که دل کندی
نمیدونم تو این شب ها چطور چشماتو میبندی
دلم تو کوچه ی یادت داره بیهوده میگرده
از اون روزی که تقدیرم من و از تو جدا کرده
چقدر سخته جدا بدون از اون که عاشقش هستی
بشی محکوم احساست بدین دل به شب و مستی

به یادت گریه سر دادم به یاده تو که دل کندی
نمیدونم تو این شب ها چطور چشماتو میبندی
به یادت گریه سر دادم به یاده تو که دل کندی
نمیدونم تو این شب ها چطور چشماتو میبندی

دیگه خسته از این دردم که عاشق باشم و بیدار
بگم اسم تو رو هر شب برای این دل بیمار
چقدر داغونم از گریه چقدر دلتنگ لبخندم
نمیدونی تو این شب ها چطور چشمامو میبندم

دلم تو کوچه ی یادت داره بیهوده میگرده
از اون روزی که تقدیرم من از تو جدا کرده
چقدر سخته جدا بدون از اون که عاشقش هستی
بشی محکوم احساست بدین دل به شب و مستی

به یادت گریه سر دادم به یاده تو که دل کندی
نمیدونم تو این شب ها چطور چشماتو میبندی
به یادت گریه سر دادم به یاده تو که دل کندی
نمیدونم تو این شب ها چطور چشماتو میبندی

نظرات (۰ نظر)

ارسال نظر